Social Impact Lab olarak, olumlu sosyal etki yaratmak için ilgi, fikir ve tutku sahibi öğrenci ve akademisyenleri kampüste buluşturmayı hedefliyoruz. Bu etkiyi yaratmak için, paydaşlarımızla sürdürülebilir bir ilişki geliştirmeye yönelik iki ana programımız var: Kuluçka ve Zebra Programı.

Kuluçka Programı, sosyal girişimci olmaya istekli veya halihazırda bir sosyal girişimci haline gelmiş öğrencileri ve akademisyenleri * destekler. Girişimcilerimizle sosyal etki yönetimi ve ölçümü temelinde bire bir çalışıyoruz ve bütünsel bir çözüme ulaşmak için çeşitli geçmişlere sahip mentorlarımızdan ek destek alıyoruz. Ayrıca, girişimcilerimize sosyal girişimcilik ekosisteminden paydaşlarla yerel ve küresel olarak bağlantı kurmaları için geniş bir ağ oluşturma fırsatı sunuyoruz.

Zebra Programı, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına dayalı olarak sosyal ve çevresel zorluklar için çözümler üretme konusunda başarılı olmak için sürdürülebilir bir öğrenci topluluğu oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, öğrenci topluluğumuz dört farklı amaç üzerinde çalışmaktadır: 1- İçerik oluşturma, 2- Ağ Oluşturma Faaliyetleri, 3- SKA entegrasyonu ve 4- İş çözümleri oluşturma.

Açık kaynak içerik oluşturmanın yanı sıra, etkinlikler düzenliyoruz ve genel amaçlı atölyeler veriyoruz. 2030 gündemine yönelik ortak bir amacımız olmasını sağlamak için tüm çalışmalarımızda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları planını takip ediyoruz.

*Koç Üniversitesi öğrencileri, akademisyenleri ve mezunları.

İlgili Etkinlikler