Sosyal girişim kavramı dünya için olduğu kadar Türkiye için de yeni bir kavram. Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı, sosyal girişimciliğin bilinirliğini sağlamak; sosyal girişimlerin kendi aralarındaki, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla olan işbirliklerini çoğaltmak; sosyal girişimcilik sektörünün kapasitesini geliştirmek için kuruluyor.

1. Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı nedir?

Sosyal girişimcilik dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yeni yeni bilinmeye başlayan, etkisinden ve faydasından çok haberdar olunmayan bir kavram. Sosyal girişimciler toplumsal sorunları tespit edip bu sorunlara sürdürülebilir çözümler sunmayı hedefliyorlar. Bu yolda çabalarını duyuracak ve görünürlüklerini artıracak fırsatları bulabilmek; kendileriyle benzer alanlarda çaba gösteren sosyal girişimcilerle, onları destekleyecek kamu kurumları ve özel kuruluşlarla bağlantı kurmak ve kapasitelerini geliştirecek insan ve bilgi kaynağına erişmek en önemli ihtiyaçları arasında yer alıyor. Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı bu ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla Türkiye’deki sosyal girişimcileri, sivil toplum örgütlerini, aktif vatandaşları, kamu kuruluşlarını ve özel sektörü ortak bir ağda buluşturmayı amaçlıyor.

2. Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı’nın temel amaçları nelerdir?

• Türkiye’de sosyal girişimciliğin durumunu, sivil toplum kuruluşlarının sosyal girişimcilik potansiyellerini tespit etmek.
• Sosyal girişimcilik potansiyelini artırmak amacıyla ülke çapında eğitimler vermek, bu alanda eğitim verecek yeni eğitmenler yetiştirmek.
• Kamu kurumlarının sosyal girişimciliğe dair farkındalığını artırmak ve sosyal girişimcilerin yasal statülerini iyileştirmek amacıyla faaliyetler yürütmek.
• Türkiye’nin dört bir yanından gelen paydaşların diyalog kurup işbirliği fikirleri oluşturabileceği, bu alandaki en yeni gelişmelerden haberdar olabileceği ve referans niteliğindeki bilgi kaynaklarına ulaşabileceği bir online platform yaratmak.
• Sosyal girişimcilik kavramının toplumdaki bilinirliğini artırmak, aktif vatandaşlarda sosyal girişimcilik ruhunu yaratmak.

3. Proje kapsamında elde edilecek çıktılar ve yürütülecek faaliyetler nelerdir?

Durum ve İhtiyaç Analizi Raporu: Proje başlangıcında, seçilen proje illerinde (Ankara, İstanbul, Bursa, Van, Gaziantep, Kayseri, Samsun) Türkiye’deki sosyal girişim potansiyelini ve bu alandaki ihtiyaçları anlamak üzere; sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, girişim ve sosyal girişim ekosisteminden aktörlerle yüz yüze görüşmeler ve danışma atölyeleri düzenlendi. Bu görüşmelerden elde edilen çıktıların ışığında Türkiye’deki sosyal girişimcilik ekosisteminin durumunu ve ihtiyaçlarını ortaya koyan bir rapor hazırlandı. Türkiye Sosyal Girişimcilik Ekosistemi Durum Analizi ve İhtiyaç Raporu, önümüzdeki dönemde online olarak kamuoyuyla paylaşılacak.

Eğitmen Eğitimleri: Sosyal girişimcilik alanında çalışan ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen, proje illerindeki iştirakçi ortakların da yardımlarıyla seçilen 27 kişi için İstanbul’da, Koç Üniversitesi bünyesinde dört günlük sosyal girişimcilik eğitmen eğitimi düzenlendi. Bu çalışmada eğitmen adaylarına sosyal etkiyi artırma yolları, sosyal girişimcilik ve aktif vatandaşlık, iş planı ve gelir modeli geliştirme, topluluk oluşturma, kamu kurumlarıyla ilişkiler, Türkiye’den ve dünyadan iyi sosyal girişim örnekleri ve fon bulma yolları gibi konularda eğitimler verildi.

Sosyal Girişimcilik Eğitimleri: İstanbul’daki eğitimlerde sosyal girişimcilik alanında bilgi ve deneyimlerini artıran eğitmen adayları, proje kapsamında hazırlanan eğitim kitleri ve proje ortaklarının da desteğiyle kendi illerinde sosyal girişimcilik alanında eğitimler vererek edindikleri bilgileri yaygınlaştırıyorlar. Proje illerimiz olan Van, Gaziantep, Samsun, Bursa ve Kayseri’de sosyal girişimcilik alanında faaliyetler yürüten girişimciler ve aktif vatandaşlar bu eğitimlere katılabilmekteler. Eğitim duyuruları sosyal medya hesaplarımızdan ve e-bülten’lerimizden takip edilebiliyor.

Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Online Platformu: Projenin en önemli ayaklarından biri de oluşturulan çevrimiçi platform. Sosyal girişimcileri, aktif vatandaşları, kamu kurumlarını ve bu alana yatırım yapmayı düşünen özel sektör aktörlerini buluşturmayı hedefleyen platform sayesinde farklı bölgelerden dahil olan sosyal girişimciler; birbirlerine erişme ve görünürlüklerini artırma fırsatı bulacaklar. Sosyal girişimcilik alanında eğitim videolarının ve en güncel haberlerin yer alacağı platform; Türkiye’den inisiyatif alıp sorunlara çözüm üretmek isteyen girişimcilerin başvuru kaynağı ve merkezi haline gelecek.

Sosyal Girişimcilik Alanında Savunuculuk Faaliyetleri Ve Ulusal Aksiyon Planı: Türkiye’deki sosyal girişimler nasıl bir yasal statüye sahip? Gelir modelleri çerçevesinde hangi tüzel kişiliği seçiyorlar? Kurulum ve ilerleme aşamasında en çok karşılaştıkları engeller neler? Bu ve bunun gibi yapısal soruların cevabını sorgulayan yasal alanda bir araştırma, proje kapsamında yürütülen ana faaliyetlerden. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, tavsiye niteliği taşıyan bir ulusal aksiyon planı halinde yayınlanacak. Süreç içerisinde sosyal girişimciliğin yasal çerçevesinin iyileştirilmesi adına yasa koyucular, devlet kurumları, kalkınma ajansları ve ekosistem aktörleriyle bilgilendirici atölyeler ve yuvarlak masa toplantıları düzenlenmekte.

#TSGA Açık Sahne Toplantıları: Proje süresince belirli aralıklarla sosyal girişimleri diğer sosyal girişimlerle, yatırımcılarla ve aktif vatandaşlarla buluşturacak etkinlikler düzenleniyor. Ankara ve İstanbul’daki toplantılarda katılımcılar; iyi sosyal girişim hikayelerini kurucularından dinleme, yabancı sosyal girişim ekosistemlerinden aktörlerle tanışma, projelerini yatırımcılara sunma şansını yakalıyor ve ekosistem içerisinde yeni bağlar kurma imkanı buluyorlar.

4. Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Projesi’nin kapsamı nedir? Ortakları kimlerdir?

Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Projesi çerçevesinde faaliyetler temel olarak proje illeri olan Ankara, İstanbul, Bursa, Van, Gaziantep, Kayseri ve Samsun’da yürütülüyor. Fakat internet ortamında kurulacak olan Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı platformu; tüm Türkiye’nin katılımına açık olacak. Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Projesi Ekim 2018’de başladı, Ekim 2020’de de resmi olarak sona erecek. Fakat proje çerçevesinde geliştirilen ağın ve eğitim programlarının ilerleyen dönemde de sürdürülebilir olması hedefleniyor.
Proje Vehbi Koç Vakfı liderliğinde; Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu, Ashoka Türkiye, Sosyal İnovasyon İnisiyatifi Derneği, Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yenilikçi Çözümler Derneği, TED Üniversitesi, Mozaik Foundation (Bosna Hersek) ve Social Enterprise UK (İngiltere) ortaklığında yürütülüyor. Proje şehirlerinde sürdürülecek çalışmalarda Abdullah Gül Üniversitesi, Ankara Kalkınma Ajansı, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, İpekyolu Kalkınma Ajansı, Nilüfer Belediyesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iştirakçi ortaklar olarak projeye destek veriyor.

Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Projesi, Sivil Toplum Destek Programı – Kamu ve STK’lar arasında İşbirliğinin Güçlendirilmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı altında yürütülüyor. Bu program mali ve idari açıdan güçlü ve daha önce proje deneyimi olan sivil toplum kuruluşlarının geliştirecekleri ortaklıkları ve ağları destekleyerek, bu ortaklıklar ve ağlar vasıtasıyla kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini geliştirmeyi hedefliyor. Hibe programı kapsamında 10 sivil toplum kuruluşu yaklaşık 4.300.000 Avro hibe desteği almaya hak kazandı. Sivil Toplum Destek Programı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) 2014 bütçesinden finanse edilmekte. T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülüyor, sözleşme makamı ise Merkezi Finans ve İhale Birimi.

5. Ben bu projeye nasıl dahil olabilirim?

Girişimci / Sivil Toplum Alanı Aktörü / Sosyal girişimciyseniz,
– Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı’na dahil olarak diğer bölgelerdeki sosyal girişimcilerle bağlantı kurabilir, onların tecrübelerinden yararlanabilir, onlarla işbirliği kurabilir, görünürlüğünüzü artırabilirsiniz.
– Eğitim içerikleri ile bu alandaki bilginizi artırabilir, alandan en güncel haberlere erişebilir, karşılaştığınız sorunlara çözümler bulabilir, sürdürülebilirliğinizi sağlayabilirsiniz.
– Eğitimlere katılarak bölgenizde sosyal girişimcilik odaklarından biri olabilir, bilginizi paylaşarak etkinizi artırabilirsiniz.

Bu alana ilgi duyan bir aktif vatandaşsanız,
– Sosyal girişimcilik dünyasında umut verici bir yolculuğa çıkabilir, siz de gönüllü olarak sosyal girişimcilik dünyasının bir aktörü olabilirsiniz.
– Eğitimlere katılarak geleceğin sosyal girişimcileri arasında yerinizi alabilirsiniz.
Kamu kurumu ya da yatırımcı iseniz,
– Perspektifinizi değiştirip dünyaya sosyal girişim penceresinden bakabilir, gelecek vaat eden sosyal girişimcilik dünyasına anlamlı bir katkıda bulunabilirsiniz.
– Bölgenizdeki yeni fikirlere ve sosyal fayda peşinde koşanlara kısa yoldan ulaşma imkanı bulabilirsiniz.

6. Proje hakkındaki gelişmelerden haberdar olmak için ne yapabilirim?

– Web sitemiz olan sosyalgirisimcilikagi.org’dan projemiz hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşabilir, e-bülten’lerimize üye olup proje faaliyetlerinden haberdar olabilirsiniz.

– Bizi Facebook, Twitter, Instagram ve Medium’dan@SosyalGirisimTR isimli hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.