Rethinking Paper

Ekim 2014 de Sürdürülebilir Kampüs Çalışma Grubu kurulmuş ve kısa bir sürede, 2015 de Uluslararası Sürdürülebilir Kampüs Ağının üyesi olmuştur.Koç Üniversitesinin ilk veri tabanlı sürdürülebilir raporu olan (2013-2014 Koç Üniversitesi Sürdürebilirlik Raporu) üretilmiştir ki bu da Life TV de sürdürülebilir durumdadır.

Üniversitelerdeki sürdürülebilirlik faaliyetlerine olan bütünsel yaklaşım altı sütundan  oluşmaktadır; eğitim ve öğretimdeki sürdürebilirlik; sosyal fayda;araştırmacılıkta sürdürebilirlik; kampüs topluluğu; ve sürdürebilirlik için politikalar yaratmak. Sürdürülebilir Kampüs Çalışma Grubu halen sürdürülebilir kampüs faaliyetlerinin birinci sütununda odaklanmaktadır. Su, enerji, ulaşım, elektrik, gıda,metal gibi kavramlar arasından kağıt seçilmiş ve üniversite içerisinde en fazla tüketilen kalemlerden biri olması gerekçesiyle “Kampüste kağıt kullanımını yeniden düşünmek” amacıyla fakülte çalışanları ve öğrencileri arasında bir grup oluşturulmuştur.

“Kağıdın sürdürülebilir kullanımı” hakkında iki çalıştay yapılmış  ve bunlara sürdürülebilirlik uzmanlar, okul çalışanları, öğrenci ve fakülte üyeleri katılmışlardır. Bu iki çalıştayın ardındaki motivasyon Koç Üniversitesinin kampüs içerisindeki kağıt kullanımı hakkındaki vizyonu ve yapılacak eylemlerin önceliklerinin belirlemesi ve bir yol haritası oluşturulması idi. Amaç gelecek 5 yıl içerisinde en az kağıt tüketimi olan üniversite olabilmek ve en fazla farkındalık yaratılan toplumu oluşturabilmek idi.

Daha sonra, yapılacak değişikliklere ait farklı aktiviteleri planlayarak yürütmek ve farkındalık yaratmak üzere beş takım oluşturuldu. Birinci takım zaman üzerinde HR Oryantasyonu çalışmaları yaptı ve Koç Akademisi sürdürebilirlik Eğitimi ödülü olarak departmanlar arasında  daha az kağıt kullanımı teşviği için Kupalar dağıttı,ve sosyal medya kapsamındaki bölgeler için Scorp tarzı uygulamaları yaptı. İkinci takım kurs değerlendirme formları üzerinde online uygulamasına geçişler yaptı, kurs materyallerinin online olması, kurs paketlerinin elektronik versiyonlarının yaratılması,  ve okul çevresinde yazıcı kullanımına yönelik standartlar oluşturularak bilgi yayılmasını sağladı. Üçüncü takım kağıt kullanımını en bilinçli yapan sınıflara ödül verme uygulamasını yaptı.Kağıt kullanımına dikkat çeken alternatif kurslar UNIV 101 (Koç Üniversitesi Birinci sınıf öğrencileri için) ve Üniversite Birinci sınıflar için zorunlu seminer kursları) düzenledi.Böylece birinci sınıfların üniversiteye oryantasyonları kapsamında daha ilk etkileşimlerinde Üniversitenin vizyonu anlaşılmış oldu. Dört no’lu ve son takım ise sürdürebilirlik üzerine  KU web sitesini açmak için çalışmalar yaptı.”Kağıt kullanımı Farkındalık Günü” adı altında bir gün seçerek bir kılavuz kitap hazırladılar. Ofislerdeki kağıt kullanımı,öğrencilerin sarfiyatları, kampüs içindeki bildirimler, olay duyuruları her türlü iletişimin sosyal medya üzerinden yapılmasını sağladılar. Cafe Nero ve diğer kahvehanelerin geri getirilen her kağıt fincandan iskonto yapmalarını sağladılar. Ayrıca “One World Challenge” isimli bir oyun düzenlediler ve sosyal medyada bu oyuna katılanlara ödüller verdiler.

Güz döneminin sonlarına doğru, KUScop’un katılımıyla  tüm kampüsün dahil olduğu bir yeni kampanya yapıldı. Sadece tek bir kağıt havlu kullanarak  “Salla ve Katla” kampanyası bir pilot program olarak kampüsteki tüm havlu dağıtıcı makinelerinin üzerine metodu açıklayan grafik resimleriyle birlikte yapıştırıldı. Kampanyanın etkisi okulun ERP sistemi üzerinden talepteki değişikliği ve kağıt havlu maliyetlerindeki düşüşü izleyerek değerlendirilecekti. Kampanya ilk kez 2016 yılındaki KU Sürdürebilirlik Festivalinde tanıtıldı. Burada “Kampüste kağıtların yeniden düşünülmesi” grubunun yaptığı bir stand da yazıcılarla tanıtılan  infografiklerle “One World Challenge” ilk olarak tanıtıldı. Güz dönemi Sürdürülebilir Kampüs Çalışma Grubunun geliştirecekleri ana esaslar üzerinde ofisler, öğrenci kulüpleri birinci sınıfların en iyi uygulamaları ve oryantasyon çalışmaları ile sürmüş oldu.