KUSIF lisans ğrencilerine yönelik programlar ve dersler ile öğrencileri; sosyal değer yaratma, sürdürülebilirlik, sosyal etki ölçümü, kolektif etki yaratma için paydaş işbirliği ve işbirlikçi proje yönetimi konularında donatmayı amaçlar. Bu vizyon dahilinde iş dünyası ile diğer toplumsal kurumlar arasında sosyal etki ve doğasındaki konularla ilgili bir anlayış geliştirmeyi amaçlayan Toplumsal Katkı ve Liderlik Sertifika Programı’na (CELCP) başlamıştır.

KUSIF öğretim üyeleri ile birlikte çalışarak sosyal etki alanında farklı temalarda derslerin oluşmasına destek olur ve sivil toplum, sosyal girişimciler ve iş dünyası ile işbirliği yaparak deneyimsel öğrenmeyi teşvik eder.