KUSIF lisans ğrencilerine yönelik uzmanlaşma programları ve dersleri ile öğrencileri; sosyal etki, sosyal değer yaratma, sürdürülebilirlik, kolektif etki yaratma için paydaş işbirliği ve işbirlikçi proje yönetimi konularında donatmayı amaçlar.

KUSIF öğretim üyeleri ile birlikte çalışarak sosyal etki alanında farklı temalarda derslerin oluşmasına destek olur ve sivil toplum, sosyal girişimciler ve iş dünyası ile işbirliği yaparak deneyimsel öğrenmeyi teşvik eder.