KUSIF öğrencilere yönelik programlar ve dersler ile öğrencileri sosyal sorumluluk, yurttaşlık ve etik duyarlılıkla donatmayı amaçlar. Bu vizyon dahilinde KUSIF Toplumsal katkı ve Liderlik Sertifika Programına (CELCP) başlamıştır. KUSIF öğretim üyeleri ile birlikte çalışarak sosyal etki alanında farklı temalarda derslerin oluşmasına destek olur ve sivil toplum, sosyal girişimciler ve iş dünyası ile işbirliği yaparak deneyimsel öğrenmeyi teşvik eder.