21. yüzyılda akademik başarının yanı sıra gereksinim duyulan yetkinliklerden olan araştırma, eleştirel düşünme ve bilgi edinme becerilerinin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Koç Üniversitesi Sürdürülebilirlik için Küresel Öğrenme ve Liderlik Programı (Global Learning and Leadership for Sustainability Program-GLLS) lisans seviyesinde akademik programa ek olarak sunulan, deneyime dayalı, küresel bakış açısının, kişisel ve profesyonel yetkinliklerin kazanımını hedefleyen bir programdır. GLLS bu kapsamda öğrencilerin gelişmesine katkı sağlayan öğrenme deneyimleri sunarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde ve Uluslararası Programlar Ofisi koordinatörlüğünde bir uzmanlaşma programı olarak yürütülmektedir.

Projeleri kapsamında öğrencilerin KUSIF mentorluk programının bir parçası olması gerekmektedir. Bu program öğrencilerin mentorluk ve profesyonel destek almasına ve Sosyal Etki Laboratuvar içindeki araştırma araçlarına ve çalışma alanına ulaşmalarına olanak verir.

GLLS YOLCULUĞU BAŞVURU VE PROGRAMA ALIM SÜRECİ