Sosyal Etki ve Sosyal Finansman Konferansı

Son yıllarda dünyada sosyal girişimcilik, sosyal sorunları çözmek için git gide önem kazanıyor. İşletme yaklaşımının, sosyal sorunları çözmek ve pozitif sosyal etkinin artması için etkili bir araç olduğu gözlemlenmektedir. Türkiye’de sosyal girişimcilik eko sistemi oldukça yeni olmasıyla birlikte sosyal girişimler finansmana erişim konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Aynı zamanda sosyal etki yönetiminde ve artırılmasında bir bilgi ve araç eksikliği bulunmaktadır. Bu noktada, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu, Ekim 2015’te Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı, Estonya Sosyal Girişimcilik Ağı ve Social Value UK ortaklığında ve Avrupa Birliği Erasmus + programı kapsamında fonlanan “Know Your Impact Genç Sosyal Girişimciler İçin Sosyal Etki Ölçümleme Araçları” projesine başladı. Projenin amacı; genç sosyal girişimcilerin sosyal etki yönetimi ile ilgili beceri ve kapasite gelişiminin sağlanmasıdır. Bu projeyi hayata geçirirken sosyal girişimcilerin sadece sosyal etki yönetimi konusunda değil; sosyal girişimin iş modeli ve sosyal finansmana erişimi konusunda da desteğe ihtiyacı olduğunu tespit edilmiştir. Aynı zamanda Türkiye’de sosyal girişimcilik eko sistemini geliştirmek için finans sektörünün ve kamunun da bu yeni piyasa oluşumunda rol alması gerektiği önemli bir ihtiyaç şeklinde projemiz süresince karşımıza çıkmıştır.

Bu sebeplerden yola çıkarak, Know Your Impact projesinin kapanış konferansında ele alınacak iki ana konu belirlenmiştir: Sosyal Etki ve Sosyal Finansman. Bu iki konu çerçevesinde hem sosyal etki konusuyla ilgili çalışan hem de sosyal finansman alanıyla ilgili çalışan paydaşları bir araya getirmek hedeflenildi. Sosyal girişimcilik sektöründeki farklı finansman mekanizmalarını ve modellerini tartışmak için sosyal girişimcileri destekleyen kurumlar, aracı kurumlar ve finans sektöründen uzmanların katılacağı bir paylaşım alanı yaratılması istenildi.

22 Eylül 2017’de Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde (ANAMED) Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu, Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı ve Ashoka Türkiye iş birliğinde Sosyal Etki ve Sosyal Finansman Konferansı düzenlenlendi.

Sosyal Etki ve Sosyal Finansman Konferansı Ashoka Türkiye ve Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı iş birliğinde; Avrupa Birliği Erasmus + Programı, UniCredit Vakfı ve Vehbi Koç Vakfı desteği ile hayata geçirilmiştir.