Sosyal girişimcilik, iş dünyasının ve kâr amacı gütmeyen kurumların liderlerinin misyon odaklı girişimleri tasarladığı, büyüttüğü ve yönettiği, hızla gelişen ve değişen bir iş alanıdır. İşletme, hükümet ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar arasındaki geleneksel sınırlar bulanıklaştıkça, işletme öğrencilerinin bu yeni ortamdaki fırsatları ve zorlukları anlamaları kritik önem taşır hale gelmiştir. Bu ders konuk konuşmacılar, vaka tartışmaları, ders anlatımları ve öğrenci sunumları aracılığıyla yükselişte olan bu alanı inceler. Sosyal girişimcilik alanı hem disiplinler arası hem de çok yeni bir alan olduğu için, ders doğası gereği bir giriş dersidir ve çoğunlukla vakalardan, konuşmacı deneyimlerinden ve öğrenci sorularından oluşur.

Bu derste ‘aktif öğrenme’ ve ‘deneyimsel öğrenme’ yöntemlerini benimseriz.Bu şu anlama gelir:
  • Öğrenme; eğitmenler ve öğrenciler arasında paylaşılan bir sorumluluktur.
  • Öğrenme; karşılıklıdır. Bu derse katılan herkes (ör. eğitmen, öğrenciler, misafir konuşmacılar) birbirinden öğrenecektir.
  • Öğrenme; deneyimseldir. Yani, bilgi uygulandıkça öğrenme geliştirilir.

Bu dersin amaçları aşağıdakileri içerir. Ancak bunlarla sınırlı değildir.

  1. Öğrencileri sosyal girişimcilik kavramları, uygulamaları, fırsatları ve zorluklarıyla tanıştırmak.
  2. Sosyal girişimcilik alanındaki diğer öğrenciler ve uzmanlarla etkileşimi içeren aktif bir öğrenme sürecine katılmak.
  3. Öğrencilerin Birleşmiş Milletler Gündemi 2030’u ve onun 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini (SKA) daha iyi anlamalarına yardımcı olacak çerçeveler ve araçlar sağlamak ve yenilikçi çözümler uygulamak.
  4. Öğrencilere okudukları bölümün çizdiği kariyer yolunun dışında, bilgi ve becerilerini “dünyada görmek istedikleri değişim olmaları” kullanmaları için ilham vermek.

Kredi: 3

MGMT360: Sosyal Girişimcilik dersi Dr. Gonca Ongan ve Agata Fortuna tarafından her güz döneminde lisans öğrencilerine verilmektedir.