Sosyal Etki Yönetimi (SEY) Sertifikası

Bir sosyal girişim veya etki odaklı girişim olarak sosyal etki okuryazarı olduğunuzu düşünüyor musunuz? Girişiminizin hali hazırda kullandığı sosyal etki ölçümü ve yönetimi sistemi var mı? Etki odaklı veri topluyor ve o verileri girişiminizle ilgili kararlar alırken kullanıyor musunuz? Dahası yarattığınız sosyal faydayı ve değeri görünür mü kılmak istiyorsunuz?

Bu sorulara yanıtınız evet ise, kendi girişiminizi derelecendirip, performansınızı değerlendirebileceğiniz bir sertifikayı almaya ne dersiniz?

Sosyal etki ölçümü ve yönetimi alanında uluslararası bir ağ olan, KUSIF’in de 2013 yılından beri aktif üyesi olduğu Social Value International (SVI) tarafından hazırlanmış Social Value Management Certificate sistemi İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen Sosyal Girişim İstanbul projesi kapsamında Türkiye’deki sosyal girişimler için yeniden derlendi. Türkiye koşulları göz önünde bulundurularak sertifika seviyeleri ve özellikleri Türkiye’deki sosyal girişimlerin ihtiyaçlarına göre revize edildi. Sosyal Etki Yönetim Sertifikası ile sosyal girişimler, performansınızı ölçebilecek ve yatırımcı karşısında bu sertifikayı kullanabileceksiniz. Ayrıca bu sertifika, yurt dışına açılma aşamasında olan sosyal girişimler için bilinirlik ve standartlara uygunluk açısından kabul görmelerini kolaylaştıracak.

Neden Sosyal Etki Yönetimi Sertifikası almalıyım?

Fark yaratın: Dış paydaşlara (fon verenler/yatırımcılar) sosyal etkiyi yönetmek ve yaratabileceğiniz değeri optimize etmeye yönelik adımlar atmak için uluslararası bir standarda uyum sağladığınızı kanıtlayabilirsiniz.

Ürün ve hizmetlerinizi geliştirin: Yaratmak istediğiniz etkiyle paralel bir şekilde oluşturduğunuz ürün ve hizmetlerinizi yan yana yürütebilirsiniz.

Etkinizi büyütün: Sosyal etkinizi ölçmek, yönetmek ve maksimize etmek için kurduğunuz etki yönetimi sistemini uygulayarak tüm paydaşlarınız için yarattığınız değeri çoğaltabilirsiniz.

Etki riski yönetimi: Sertifika, size ve paydaşlarınıza sosyal etkinizi yönetmek için adımlar attığınıza dair güven verebilir.

Sosyal Etki Yönetimi Sertifikası, bir sosyal girişimin faaliyetleri yoluyla yarattığı sosyal etkiyi ve değeri ölçme ve yönetebilme uygulamalarını değerlendiren, uluslararası geçerliliği olan bir belgedir. Bu sertifika, yalnızca sosyal etkinin ve değerin raporlanmasını değil, aynı zamanda verilerin etki odaklı toplanmasını, analiz edilmesini ve bu verilerin paydaşların hayatlarını iyileştiren anlamlı kararlar almak için nasıl kullanıldığını da inceler. Girişiminizin veya yürüttüğünüz programın belirli bir miktarda sosyal değer yarattığına dair bir kanıt içermez, ancak girişiminizin sosyal etki yolculuğuna başladığını beyan ve taahhüt ettiğini gösterir. Benzer şekilde yarattığınız değer miktarını sürekli olarak iyileştirmek için gerekli sistemleri ve uygulamaları yerleştirdiğinizi gösterir.

Sosyal Etki Yönetimi Sertifikası’nı, Türkiye koşulları ve sosyal girişimlerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak üç seviyeye ayırabiliriz.

Seviye 1 – Taahhüt

Seviye 1.A – Kapasite geliştirme
Seviye 1.B – Etki odaklı düşünme
Seviye 1.C – Etki planı

Seviye 2 Uygulama

Seviye 2.A – Eşleştirme
Seviye 2.B – Veri toplama planı
Seviye 2.C – Veri topla

Seviye 3 Yönetme

Seviye 3.A – Analiz ve Raporlama
Seviye 3.B – Yönetme

Webinarlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Webinar 1
Sosyal etki okuryazarlığının önemi – Dr. Gonca Ongan, KUSIF
Deneyim paylaşımı – Fatma Akgün, b4afc (PartnerUp 2. Döngü Sosyal Girişimi)

Video için tıklayınız.
Webinar 2
Etki odaklı düşünme ve etki planı hazırlığı – Dr. Duygu Güner, KUSIF
Deneyim paylaşımı – Yağmur Gömürlü, Biriktir (PartnerUp 1. Döngü Sosyal Girişimi)
Video için tıklayınız.
Webinar 3
Paydaş haritalama ve işbirliği geliştirme süreçleri – Dr. Gonca Ongan, KUSIF
Deneyim paylaşımı – Merve Güngör ve Büşra Eliyatkın SistersLab (PartnerUp 2. Döngü Sosyal Girişimi)
Video için tıklayınız.
Webinar 4
Etki verisi: Nasıl ve neden veri topluyoruz? – Ayşegül Taşıtman, KUSIF
Deneyim paylaşımı – Damla Özenç, This is Mana (PartnerUp 1. Döngü Sosyal Girişimi)
Video için tıklayınız.
Webinar 5
Sosyal etki yönetimi sistemi – Agata Fortuna, KUSIF
Deneyim paylaşımı – Arzu Şahin, KODA
Video için tıklayınız.