Hedef Kitlesi Kadın Olan STK’ların Sosyal Etkisini Arttırmak:

Ortak Ölçümleme Yaklaşımı

Hollanda Başkonsolosluğu MATRA Programı tarafından desteklenen proje, Türkiye’de hedef kitlesi kadın olan sivil toplum kuruluşlarının ortak sosyal etki ölçümlemesi yapabilecekleri ve diğer sivil toplum kuruluşlarına da bu konuda örnek teşkil edebilecek metotlar geliştirmeyi hedeflemektedir.

Ortak sosyal etki ölçümlemesi nedir?

Ortak sosyal etki ölçümlemesi, benzer amaçlar için çalışan sivil toplum örgütlerinin hangi konuda nasıl ölçümleme yapacaklarına ve ölçüm için kullanacakları araçlara dair bilgi vermeye yarayan bir yöntemdir. Bu yöntemle, kuruluşlar birbirlerinden öğrenme yoluyla karşılıklı katkı sağlayabilir ve kendi bireysel metotlarını oluşturma masraflarından kurtulabilirler. Sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini güçlendirerek, birbirleriyle ilişki içindeki sivil toplum kuruluşlarının karmaşık sosyal problemlerle başa çıkmadaki verimliliğini, bilgisini ve etkililiğini artırmayı hedefler.

12 ay boyunca devam eden projenin genel planı aşağıdaki gibidir:

Eğitim ve Odak Grup Çalışması:

Öncelikle, hedef kitlesi kadın olan, görünürlüğü olan ve aktif olarak belirli bir süredir çalışmalarını sürdüren sivil toplum kuruluşlarından seçilmiş 15 temsilciyle 26 Ekim Pazartesi günü sosyal etki ölçümleme ve ortak ölçümleme metotları üzerine bir günlük eğitim ve 27 Ekim Salı günü bir günlük odak grup çalışması yapılmıştır.

Şubat 2016’da bu iki günlük etkinlik aynı 15 temsilciyle tekrarlanmıştır.

Anket Çalışması:

Bu eğitim ve odak grup görüşmelerinden sonra ise kadınlarla çalışan birçok kurumla bir anket çalışması yapılmıştır. Bu anket çalışmasından çıkacak verilerle de ortak ölçümleme metotları ve araçları bir portal üzerinden ilgili kuruluşlara ve kamuya sunulmuştur.

Konferans:

Haziran 2016’da ise ilgili kurumların ve kişilerin davet edileceği, projenin çıktılarının, ortak ölçümleme metotlarının kullanımıyla ilgili bilgi ve deneyim paylaşımında bulunulacak bir konferans düzenlenmiştir.

Özetle, bu projeyle sosyal etki ölçümlemesini ve ortak ölçümleme ile ilgili bilgiyi yaygınlaştırmak ve sivil toplum kuruluşlarının kendi sosyal etkilerini ölçebilen kurumlar haline gelmelerini sağlamak hedeflenmektedir. Projenin tüm çıktıları herkesin kullanımına açık olan bir web portalında paylaşılmıştır. Etkinliklerine katılımda bulunmuş sivil toplum örgütü temsilcilerinin katkısıyla oluşturulan ortak ölçümleme metodu diğer sivil toplum örgütlerine bir örnek teşkil etmiştir.