2017

2016

2014

Projeler

Sigara İzmariti Kirliliğini Önleme

Bu proje toplumda sigara izmaritlerini doğaya değil de çöp kutularına atma farkındalığını yaratma amaçlıdır. Araştırmaya göre kişiler doğayı korumak adına sigara izmaritlerinin yere atılmaması gerektiğini biliyorlar; fakat uygulamaya koymuyorlar. Buradaki en büyük problem önemsememe ve bu durum sosyal düzen, doğa, insanlar ve hayvanları büyük ölçüde etkiliyor. Projenin amacı sigara izmariti israfını azaltman ve yere atılan izmarit sayısını olabildiğince azaltmaktır. Bu farkındalığı yaratırken sigara izmaritlerinin verdiği zararı gösteren büyük, göze çarpan, mesaj veren ve etki yaratan çıkartmalar hazırlayıp sosyal düzen ve hayat standardını yükseltmek planlanmaktadır

Öğrenci Ekibi: Yağmur Özgür, Ozan Türk, Melih Çöl

Danışman: Duygu Güner (duyguguner@ku.edu.tr)

Engellilerin Sosyalleşmesi

Türkiye’de bulunan engelli verilerine bakıldığında erişilebilirlik ve sosyal hizmetlerin eksikliği temel sorunlardır ve engellilik durumu ve engelli vatandaşlara karşı olan bu bilinç sorununu aşmak en öncelikli görevlerin başında gelmektedir. Engelli ve engelsiz vatandaşlar arasındaki sosyal uyum problemi ancak engelli vatandaşlarımıza engelli olmayan insanların yaşıyor olduğu normal ve eşit yaşamı sağlama yoluyla aşılabilir ve engelli insanların spor gibi sosyal aktivitelere olan ihtiyacını görmek bunun başında gelmektedir. Sporun engelsiz olan insanların yaşamına birçok alanda katkı sağladığı bu fırsatlardan engelli insanlar da en iyi şekilde yararlanmalıdır. Pilot bölgede uygulanacak bu projeyle Sarıyer’deki engelli ve engelsiz vatandaşları bir araya getirmek amaçlanmaktadır

Öğrenci Ekibi: Uğur Batu, Okan Ekşi, Serra Kurt

Danışman: Duygu Güner (duyguguner@ku.edu.tr)

Lise Öğrencilerine Kariyer Seçimi Ve Üniversite Hayatı İçin Destek

Bu proje lise ve üniversite öğrencilerini bir araya getirmeyi içerir. Lise öğrencilerine üniversitelerin akademik ve sosyal hayatını tanıtma, adaptasyon problemleri yaşamaları ihtimaline karşın üniversite hayatına karşı hazırlıklık olmaları adına gerçekleştirilen bir projedir. Bilgi akışı aradaki bu direkt bağ sayesinde daha sağlıklı olarak kurulabilecektir ki bu da projenin asıl amacı olan lise öğrencilerinin kendi iç dünyalarında neler yaşadıklarını ve gelecekten neler beklediklerini anlamalarına yardım olacaktır. Sonuç olarak, öğrencilerin kendileri için doğru olacak amaca yöneltilmeleri onlara üniversiteye hazırlanmadaki hırsı ve üniversitede gerekli olacak motivasyonu verecektir.

Öğrenci Ekibi: Acar Ateşçi, Ayşe Ece Durmaz, Tobias Trauernicht

Danışman: Duygu Güner (duyguguner@ku.edu.tr)

Sarıyer’deki Kadınların Ekonomik Bağımsızlığı

Toplumun bakış açısı kadınları diğer aile üyelerine, özellikle eşlerine –genelde geçim erkek tarafından sağlandığı için-, bağlı göstermektedir. Oysaki kadınlar da erkeklerle ayni kabiliyetlere sahip olup, erkeklerin çalıştığı alanlarda ve işlerde çalışabilirler. Bu projenin amacı 1 sene içinde 45-60 yaşları arasında olan 100 kadının katılımını arttırmak, onlara bir internet platform sağlayıp buradan yaptıkları el işi ürünlerini satmalarını ve bu sayede de bağımsız olmalarını sağlamaktır. Bu proje diğer bölgelerde yaşayan kadınlara rol model olacaktır ve kadınların ekonomiye olan katılım oranını arttıracaktır.

Öğrenci Ekibi: Canan Korkmaz, Gözde Nişancı

Danışman: Ayşe Seda Müftügil (smuftugil@ku.edu.tr)

“Organize Ol!’” Sayesinden Şeffaf Yönetim

Buradaki amaç halkı yaşadıkları bölgede aracı haline getirmektir. Toplum ve devlet arasında aktif bir ilişki olmadığı için toplum devletin yaptıklarını ve söylediklerini aynen uygulamak zorunda kalıyor. Bu durumu değiştirmek için hem halk hem de devlet kişilerin yerel yönetimlere katılması konusunda daha istekli olmalı. Spesifik olarak bu projenin amacı akıllı telefonlar için bir aplikasyon veya Mashattan in Maslak’ta yaşayan ve çalışan yerel kişiler için bir platform oluşturmak ve bu kişiler ile Mashattan in Maslak bölgesindeki otoritelerin iletişim halinde olmalarını sağlamaktır

Öğrenci Ekibi: Engin Can Akalın, Zeynep Kılıç, Emre Sakızlı

Danışman: Ayşe Seda Müftügil (smuftugil@ku.edu.tr)

Sarıyer’in Genç Profesyonel Yüzücüleri

Proje yüzme bilen ve profesyonel yüzücü olmak isteyen gençlerin sayısını istikrarlı bir şekilde arttırmayı amaçlamaktadır. Proje 5.5 yaşındaki çocuklara okula başlarken yüzmeye de başlamalarını sağlayacak bir programa katılma imkânı sunarak, Sarıyer bölgesindeki genç profesyonel yüzücü sayısını arttırmaya odaklanmaktadır. Türkiye’nin sahip olduğu eğitim sistemi ve spora olan ilgisizlikten ötürü uluslararası yüzme yarışlarına katılım azlığı mevcut vebu projeyle birlikte geliştirilmeye açık yüzücüler fark edilecek ve yüzmeye olan ilgi arttırılacaktır. Bu programa kaydolan çocukların gerekli eğitimle, erken yaşta vücutlarının şekillenmesi ve buna bağlı olarak sporcu disiplinine sahip olmaları amaçlanmıştır. Bu proje sonbahar döneminde okullar açılırken başlayıp dört sene boyunca sürecektir

Öğrenci Ekibi: Halit Babucci, Gökçe Karaoğlu, Can Türedi

Danışman: Ayşe Seda Müftügil (smuftugil@ku.edu.tr)

Sarıyer’de Sürdürülebilir Balıkçılık

Bu proje ile nesli tükenme tehlike altında olan balık türlerini koruma hedeflenmektedir. Sınırlı da olsa sürdürülebilir balıkçılık tekniklerini kullanan ve yeni bilgilere açık olan kıyı balıkçılarına, balık tüketicilerine ve geleceği oluşturacak çocuklara denizleri ve denizlerde yaşayan canlıları korumaları için gerekli farkındalığı kazandıracaktır bu proje. Proje ile öncelikle Sarıyer’de ardından tüm Türkiye’de sürdürülebilir balıkçılık modellerinin uygulanması hedeflenmektedir. Balık popülasyonunu ve denizlerdeki balık eşitliliğini korumak bu projenin başlıca amacıdır.

Öğrenci Ekibi: Cemre Ağaoğlu, İpek Caner, Pınar Çelik, Erdem Yiğitoğlu

Danışman: Gonca Ongan (gongan@ku.edu.tr)

Gıdanın Yeniden Değerlendirilmesi

Bu proje pastaneler, kafeler ve marketlerde satılan ürünlerin hala kullanılabilecekken raflardan kaldırılıp yok edilmesinden yola çıkarak bu gıda ürünlerinin ihtiyaç sahiplerince yeniden değerlendirilmesini hedefler. Gıdanın yeniden değerlendirilmesi projesi kapsamındakimsesiz çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerinin yeterli olmadığı gözlemlenmiştir. Devlet tarafından bakımı üstlenilmiş ailesi olmayan çocuklara sadece ihtiyaçları olduğu kadar besin sağlanmaktadır. Bu bilgiler doğrultusunda proje kimsesiz çocukların sadece hayatta kalabilmelerine yetecek ürünlerden fazlasına erişimini sağlayarak fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmayı, ve onlar için lüks sayılabilen ürünlere erişimlerini sağlayarak ruhsal gelişimlerine de katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Öğrenci Ekibi: Aysun Germi, Başak Kübra Gül, Begüm Azak

Danışman: Gonca Ongan (gongan@ku.edu.tr)

Sarıyer’deki İlkokul Öğrencileri İçin Kahvaltı

Araştırmalara göre, farklı gelir seviyelerinden çocukların farklı eğitim seviyelerine sahip olduğu görülmüştür. İlkokullarda bile, düşük gelir seviyesine sahip olan çocukların akademik performanslarının daha iyi gelir seviyesine sahip çocuklara göre düşük olduğu tespit edilmiştir. Bunun en önemli sebeplerinden biri gerekli besinleri alamamaları sonucunda sınıf içerisinde düşük konsantrasyon seviyelerine sahip olmalarıdır. Bu projenin amacı çocuklara okulda her sabah kahvaltı vererek, aralarında eşitlik yaratmak ve düşük gelir seviyeli çocukların eğitim seviyelerini arttırmaktır.

Öğrenci Ekibi: Benan Gedikoğlu, İpek Kural, Emilie Leclerc

Danışman: Gonca Ongan (gongan@ku.edu.tr)