Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu’unun, Koç Üniversitesi öğrencilerinin sosyal girişimcilik fikirlerini gerçekleştirmelerine imkan verecek ve bu alana ilgili öğrencilerin kapasitelerini geliştirecek yeni oluşumu Sosyal Etki Laboratuvarı kuruldu!

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu’nun (KUSIF); sosyal girişimcilik fikirleri olan lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki Koç Üniversitesi öğrencilerini geleceğin sosyal girişimcileri yapmayı hedefleyen Sosyal Etki Laboratuvarı açıldı! Proje çerçevesinde, sosyal girişimcilik fikirleri olan ve laboratuvarda çalışmaya başlayan öğrencilere mentorluk hizmeti, profesyonel destek ve fon desteğinin yanı sıra araştırma araçlarına erişim ve çalışma alanı sağlanacak. Sosyal Etki Laboratuvarı’nda (Social Impact Lab) Koç Üniversitesi öğrencilerinin sosyal girişimcilik, sivil toplum ve sosyal etki alanlarına olan ilgilerini artırmak ve kapasitelerini geliştirmek amacıyla atölyeler, söyleşiler ve film gösterimleri de gerçekleştirilecek.

2019 bahar döneminde altı öğrenci gurubu sosyal girişim fikirleriyle laboratuvara dahil olmaya hak kazandı. Mentorluk süreciyle çalışmalarına başlayan gruplar önümüzdeki günlerde KUSIF’in ve KWORKS’ün deneyimli kadrosunun yardımlarıyla iş modeli geliştirme çalışmalarına devam edecekler. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri, gıda sağlığı, kadın sağlığı, hızlı moda ve özel sektör-sosyal girişim işbirliği alanlarında fikirlerini sosyal birer girişime dönüştürmeyi amaçlayan gruplar için 2019 güz dönemine kadar mentorluk desteği devam edecek. Bu süreçte gelir modellerini geliştirecek sosyal girişimlerin özel sektöre katma değer sağlayacak kurumlar haline gelmesi, Sosyal Etki Laboratuvarı’nın nihai hedefleri arasında yer alıyor.

Kampüsün kesişme noktası

Sosyal girişimcilik, sivil toplum ve sosyal etki gibi alanlarda bilgi edinmek isteyenler için de cazip bir çalışma ve araştırma ortamı sağlayan Social Impact Lab atölye, söyleşi ve film gösterimleri ile Koç Üniversitesi kampüsü içerisinde öğrenciler için bir kesişim noktası haline geliyor. Koç Üniversitesi öğrenci kulüpleri ile işbirlikleri gerçekleştiren ve kulüplere destek vermeye açık olan Social Impact Lab; Koç Üniversitesi Gönüllüleri Farkındalık Grubu’nun düzenlediği Farkındalık Zirvesi ‘19’a verdiği destek ve Koç Üniversitesi Çevre Kulübü’yle ortaklaşa başlattığı atölye programıyla bu işbirliklerine başlamış oldu.