Fon verenler için Sosyal Etki Ölçümlemesi

İsveç Başkonsolosluğu tarafından desteklenen proje Mayıs 2015’ten Eylül 2016’ya kadar sürmüştür. Türk sivil toplum kuruluşlarına iki yönden yardım etmeyi hedefleyen proje sayesinde KUSIF, ilk olarak fon veren kuruluşların kendi sosyal etkilerini ölçümlemeleri için teknik bilgi aktarılmıştır, ikinci olarak da fon verdikleri sivil toplum kuruluşlarının sosyal etki ölçümleme sürecine dahil olması konusunda eğitim desteği verilmiştir.

Proje Amaçları:

Sosyal etki ölçümleme konusunda fon verenlere özel zorlukları tespit etmek

Sosyal Etki Konferasında fon verenlerle özel bir toplantı yapmak

Fon veren organizasyonlar tarafından desteklenen STKları eğitmek

Desteklenen STKlardan projeleri süresince beklenenleri açığa kavuşturmak

Proje Aktiviteleri:

Proje açılışı ve fon verenler için farkındalık arttırıcı etkinlik

Kapsamlı röportajlar

Fon verenler için sosyal etki ölçümleme kılavuzu

Sosyal etki hakkında resmi rapor

Sosyal etki grubu kurulması

Sosyal etki ölçümleme konferansı 

Fon verenler için sosyal etki ölçümleme konusunda koçluk

Stratejik Hedefler:

Fon verenlerin kendi sosyal etki amaçları doğrultusunda aynı vizyonu sürdürecek kurumları desteklemeleri için sosyal etki ölçümlemesini başvuru süreçlerine nasıl entegre edebilecekleri konusunda danışmanlık vermek 

Fon verenlerin çalıştıkları kurumlardandan seçtiklerini sosyal etki ölçümleme eğitimimize yönlendirmeleri ve eğitimlerin fon verenlerin özel ihityaçlarına yönelik hazırlamak

Kurumları sosyal etkilerini ölçümleme konusunda bilgi ve araçlarla donatmak 

Yabancı kaynakların çevirildiği, örnek raporların ve adım-adım yönergelerin olduğu serilerin paylaşıldığı online bir platform olan Sosyal Etki Analizi Portalı’nda ayrıca  uzmanların ve sosyal etki aktörlerinin bir araya gelip interaktif bir şekilde iyi uygulamalar ve indikatörler girişleri yapmaları sağlanır.

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF)

4 Haziran Fon Verenler için Sosyal Etki Ölçümlemesi Atölyesi