Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF) 2012’de Koç Üniversitesi bünyesinde sosyal etki odaklı araştırma ve uygulama merkezi olarak kurulmuştur.

KUSIF’in çıkış noktası: sosyal etki yaratım sürecinde, kaynakların doğru kullanımı ve hedeflenen değişimlere istenen ölçüde ulaşılması için sosyal etki ölçümlemesi yapılmasının gerekliliğidir. Bu çerçevede, KUSIF aktivitelerini farklı disiplinlerde faaliyet gösteren ve farklı deneyimlere sahip uzman kurumlar ile işbirliğinde gerçekleştirerek sosyal etki çalışmalarında “referans noktası” olmayı hedeflemektedir.

KUSIF’in vizyonu STK’lar, fon veren kurumlar, sosyal girişimler özel sektör kuruluşları için faaliyetlerin ve girişimlerin öncelikle sosyal etkilerinin hesaba alınarak planlandığı ve sosyal etki ölçümlemesinin bu kişi ve kuruluşların çalışma prensiplerine entegre edildiği bir Türkiye ekonomisidir. KUSIF, Türkiye Sosyal Etki Grubu’nun kuruluşuna da öncülük etmektedir ve sosyal etki ölçümlemenin standartlarını belirlemek üzerine çalışmaktadır.

Sosyal Etki Ölçümlemesi konusunda Türkçe kaynak üretmek, işbirliği adına sivil toplum, kamu ve sosyal girişimciler arasında ağlar geliştirmek KUSIF’in merkez aktiviteleridir. Ayrıca KUSIF lisans öğrencileri için sosyal etki konulu dersler üretmekte ve Koç Üniversitesi’ni sürdürülebilir bir kampüs haline getirmek için çalışmalar yürütmektedir.