Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF) 2012 yılında Koç Üniversitesi bünyesinde araştırma, eğitim ve işbirliği yoluyla sosyal inovasyonu teşvik etmek için sosyal etki odaklı araştırma ve uygulama merkezi olarak kurulmuştur. KUSIF, Türkiye’de sosyal etki alanında önde gelen kuruluşlardan biridir ve sosyal etki çalışmalarında referans ve uygulama merkezidir. KUSIF, Türkiye Sosyal Etki Grubu’nun kuruluşuna öncülük etmektedir ve Türkiye’de sosyal etki ölçümlemesi ve yönetimi için standartlar belirlemek üzerine çalışmaktadır. KUSIF, sivil toplum kuruluşları, fon veren kurumlar, özel sektör ve sosyal girişimciler için sosyal etki üzerine birçok kaynak yayınladı ve araştırmalar yaptı; Türkiye’de ulusal ve uluslararası konferanslar aracılığıyla eğitim, danışmanlık ve bilginin yayılması dahil olmak üzere çeşitli kapasite geliştirme projelerine liderlik etti.

Sosyal girişimcilerin Türkiye’deki önemli ve yeni sosyal etki aktörlerinden biri olduğunu düşündüğümüz için KUSIF sosyal girişimciliğe özel olarak odaklanmaktadır. Bu bağlamda KUSIF, ekosistem geliştirme, kapasite geliştirme, sosyal finansmana erişim ve yatırıma hazır olma konularında çeşitli sosyal girişimcilik projelerine liderlik etmekte ve bu projelere ortak olmaktadır.

KUSIF, sosyal girişimciliğe ilgi duyan öğrencilerin bir araya gelebileceği ortak bir alan oluşturmak için 2018 yılında Koç Üniversitesi’nde Sosyal Etki Laboratuvarı’nı hayata geçirerek genç sosyal girişimcilere mentorluk, ağ ve yoğun eğitim gibi bir kuluçka hizmeti sunuyor. Ek olarak, KUSIF ekibi 2015 yılından bu yana Koç Üniversitesi’nde sosyal girişimcilik ve sosyal etki derslerini vermektedir.

KUSIF, Social Value International, Avrupa Sosyal Girişimler ve Etki Odaklı Liderler Ağı ve Uluslararası Sürdürülebilir Kampüs Ağı’nın aktif üyesidir.