Çözmek istediğiniz sosyal sorun ile ilgili bir proje mi tasarlamak istiyorsunuz?

Tasarlayacağınız toplumsal katkı projesinde sosyal sorunu ve çözümü ele alırken kullanacağınız strateji ve hedefleri geliştirmek mi istiyorsunuz?

Etki stratejinizi hazırlamak, ürün ve hizmetlerinizi en üst düzeyde etki için yeniden tasarlamak mı istiyorsunuz?

Sosyal etki ölçümünü iş planına nasıl dahil edeceğinizi mi merak ediyorsunuz?

Etkinizi ölçmek ve yönetmek mi istiyorsunuz?

Sosyal etki ölçümü ve yönetimi; özel sektörün toplumsal katkı projelerine, sosyal girişimcilerin ve sivil toplum kuruluşlarının eylem planlarına daha bütünsel olarak bakmalarını ve sosyal fayda yaratma misyonlarını daha iyi şekilde yerine getirmelerini sağlar.

KUSIF olarak her hedef gruba ve ihtiyaca yönelik 1-2 günlük veya uzun süreli içerik / program kurguluyor ve danışmanlık veriyoruz.

Eğitim ve danışmanlıklarımız kayda değer ve sistematik sosyal değişim yaratmayı ve etkinin en üst düzeye çıkarılmasını hedefleyen kurumlar için ihtiyaca göre 4 aşamada gerçekleşmektedir:

 1. Planlama:Etkiyi en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan bir işletmenin, projenin ihtiyaç duyduğu düşünme, planlama ve danışmanlık süreçlerine dair bilgi ve edinmenizi ve yetkinlik geliştirmenizi amaçlar.
 2. Uygulama: Planlamış olduğunuz etkiyi ölçmek için veri toplama sürecine yönelik bilgi edinmenizi ve yetkinlik geliştirmenizi amaçlar.
 3. Değerlendirme:Toplamış olduğunuz verileri analiz edebilme, ortaya konan performansla hedeflerin karşılaştırılması ve değişimler arasındaki ilişkiler ile paydaşların ortak özelliklerinin incelenmesi kapsamında bilgi edinme ve yetkinlik geliştirmenizi amaçlar.
 4. Revizyon:Topladığınız verileri kullanarak atacağınız adımlara karar verebilmek için stratejinizi değiştirmek, ürün ve hizmetlerinizi geliştirmek, bazılarını sonlandırmak ya da operasyonunuzu büyütmek arasında seçim yapabilmeniz için bilgi edinmenize ve yetkinlik geliştirmenizi amaçlar.

Sosyal etkisini ölçmek ve yönetmek, ayrıca sosyal etki konusunda kapasitelerini artırmak isteyen; bireyler, fon veren kurum çalışanları, izleme-değerlendirme uzmanları, sivil toplum kurumu çalışanları, sosyal girişimciler, özel sektör çalışanları ve kamu çalışanlarına yönelik gerçekleştirdiğimiz eğitimler KUSIF ekibindeki uzmanlar tarafından verilmektedir.

Düzenlediğimiz eğitimlerin konu başlıklarına göz atmak ister misiniz?

 • Sosyal Etkinin Özellikleri ve Temel Kavramlar
 • Sosyal Etki Ölçümlemesi ve Yönetimi
 • Etki Odaklı Düşünme
 • Veri Toplama Teknikleri
 • Paydaş Analizi ve Haritalandırma, Süreç Yönetimi
 • Değişim Teorisi
 • Değişim Haritalama
 • Etki Odaklı Veri Toplama Sistemi ve Araçları

Eğitim ve danışmanlık verdiğimiz kurumlar

 • Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
 • Özyeğin Üniversitesi
 • Uluslararası Çocuk Merkezi Derneği
 • British Council Türkiye
 • British Council Ukrayna
 • İzmir Kalkınma Ajansı
 • Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM)
 • Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV)
 • Hrant Dink Vakfı
 • Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA)
 • Hakikat, Adalet ve Hafıza Merkezi
 • İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye)
 • Eğitim Reformu Girişimi (ERG)
 • Mehmet Zorlu Vakfı
 • T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
 • Yeşilay
 • KODA (Köy Okulları Değişim Ağı)
 • Norveç Helsinki Komitesi
 • Anagold Madencilik
 • EnerjiSA
 • Ferrero
 • Arçelik – İYİGE
 • Kızılay
 • Schneider Elektrik
 • Suna ve İnan Kıraç Vakfı – Suna’nın Kızları
 • İmece- Enerjisa / Womentum
 • WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı)