Pandemi yüz yüze yaptığımız eğitimleri imkansız kılsa da bizler 2022 yılındaki eğitimlerimize hız kesmeden devam ettik. Seneyi sosyal etki ekosistemine yeni aktörler, paydaşlar ekleyerek tamamladık.

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu olarak 2022 yılında da, önceki yıllarda olduğu gibi sosyal etkinin yönetimi ve yaygınlaştırılması için çalışmalar yürüttük, çevrimiçi olarak düzenlediğimiz Sosyal Etki Ölçümlemesi ve Yönetimi eğitimleriyle 8 farklı kurumla toplamda 14 eğitimde 200 kişiye ulaştık.

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF) olarak 2012 yılından beri olumlu sosyal etkisini artırmak isteyen sivil toplum kuruluşları, özel sektör kuruluşları, kamu kurumları, fon veren kurumlar, sosyal girişimler ile beraber çalışıyoruz. Sosyal etki alanında çalışan aktörlerle Sosyal Etki Ölçümlemesi ve Yönetimi eğitimlerinde bir araya geliyor, bu kurumların gerçekleştirdikleri toplumsal etki projelerine daha bütünsel olarak bakmalarına ve sosyal fayda yaratma misyonlarını daha verimli bir şekilde yerine getirmeleri için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmalarına destek oluyoruz.

Birlikte çalıştığımız kurumlarda sosyal etki alanında yarattığımız değişim, kişilerden kurumlara yaygınlaştırılan çarpan etkisiyle çoğalmaya devam ediyor. Bilgi ve farkındalık düzeyinde yaşanan değişimlere ilişkin katılımcılarımızın eğitimler hakkında yaptıkları yorumlar, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor:

  • Eğitim genel olarak beklenen hedeflere ulaştı. Özellikle sosyal etkinin değerlendirilmesi ve değişim teorisi uygulamasının irdelenmesi, fonların programlanması ve yönetimi alanında çalışan bizler için ciddi anlamda bir kazanım olmuştur.
  • Eğitimin interaktif olması ve çevrimiçi uygulanmasına rağmen bununla ilgili tüm araçların bize sunulması tam verim almamızı sağladı. İçerik ve uygulamaların katma değeri yüksekti.
  • Eğitim içerik ve uygulama açısından harikaydı. Ben proje yazarken lineer ve normatif bir düşünce içerisinden çıkmam gerektiğini kavradım.
  • Çok kaliteli ve değerli bir eğitimdi. Birçok kazanımla ayrılıyoruz. Eğitmenlerin iletişimi ve konuları farklı açılardan tekrar edip anlatmaları anlaşılabilirliği artırdı.
  • Yürüttüğüm ve takip ettiğim proje ve faaliyetlerin sosyal etki yönetimine ilişkin süreci başlatmayı; bundan sonra yapacağım işlerde sosyal etki yönetimini göz önünde bulundurarak ilerlemeyi planlıyorum.
  • Sosyal etkinin ne olduğu konusunda kafamda bir şeyler vardı ancak değişim teorisi, haritalamalar gibi başlıklarda bilgi sahibi değildim. Sosyal etki çalışmaları kapsamında nelerin dikkate alınması gerektiği konusunda bilgi sahibi oldum.
  • Etkiye dair neyi aramam gerektiğini ve elimizdeki verileri nasıl okumam gerektiğini daha iyi anladım.
  • Temel bilgim vardı ancak 10 etki sorusu ile  temellendirme ve 4 Adım ile uygulama kapasitemin arttığımı düşünüyorum
  • Üzerinde çok fazla düşünmediğim bir alandı. Hem farkındalık oldu hem de bunu ölçmek için yeni yöntemler öğrendim.
  • Kaynaklara bakarak konu üzerine daha detaylı bilgi sahibi olmayı, ekiple buradan öğrendiğim bilgileri paylaşmayı ve alandaki diğer STK’ların sosyal etki yönetimine yönelik çalışmalarını incelemeyi, araştırmayı planlıyorum.