BM Küresel İlkeler Sözleşmesi

Koç Üniversitesi 2007 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni (UN Global Compact) imzalamıştır. BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, tüm işlem ve stratejilerini insan hakları, çalışma, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında evrensel olarak kabul edilmiş 10 prensip doğrultusunda gerçekleştirmeye kendini adamış kurumlar için oluşturulmuş stratejik politika inisiyatifidir. Böylece globalleşmenin temel itici gücü olan şirketler pazarların, ticaretin, teknolojinin ve finansın her yerde ekonomileri ve toplumları geliştirmesine yardımcı olabilmektedir.

GSVC

Koç Üniversitesi 2011-2019 yılları arasında Uluslararası Sosyal Girişimcilik Yarışması, GSVC’nin bölgesel ortağı olmuştur. GSVC dünya genelinde sosyal girişimciler için danışmanlık ve tanıtım hizmeti sağlayan, ödüller veren ve öğrenciler tarafından yönetilen en büyük ve en uzun süreli iş planıdır. Yarışma, sürdürülebilir bir şekilde pozitif sosyal değişiklik getiren gerçek ticari işlerin yaratılmasını desteklemektedir. GSVC 6 Bölgesel Ortak ve 3 “Outreach” (Sosyal Destek) Ortağı ile işbirliği içinde UC Berkeley Haas İşletme Fakültesi tarafından organize edilmektedir.
GSVC & KU ekibi, size, sahip olduğunuz fikre ve sizin fikrinizin sosyal bir girişim için uygulanabilmesine, workshoplar düzenleyerek ve danışmanları vasıtasıyla rekabetin ve girişimciliğin teşvik edilmesine desteklemeyi amaçlar.

Social Value International

SVI, sosyal etki alanında çalışmalar yapan uluslararası bir sosyal etki analiz kuruluşudur.SVI, dünyanın her yerinden, binlerce üye kuruluşunun etkinliklerinin ve faaliyetlerinin sosyal etkisini arttırmak amaçlı çalışmalar yapmakta, eğitimler düzenlemektedir.

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forum (KUSIF) olarak, SVI’nin 2013 yılından beri üyeliğini yapmaktayız.

International Sustainable Campus Network (ISCN)

Koç Üniversitesi, Uluslararası Sürdürülebilir Kampüs Ağına (ISCN) katılmaktan ve dünya çapında diğer sürdürülebilir kampüs liderleriyle daha iyi uygulamaları bulmak için yapılan değiş tokuşa ortak olmaktan dolayı da heyecanlı!

Uluslararası Sürdürülebilir Kampüs Ağı (ISCN) önde gelen kolej, üniversite ve kurumsal kampüslere fikir ve bilgi alışverişinde, sürdürülebilir kampüs için en iyi uygulamaları bulmada ve sürdürülebilirliğin araştırma ve öğretimle bütünleştirilmesine dünya çapında bir forum sağlayarak destek vermektedir.

ISCN, 2009 yılında bir Dünya Ekonomi Forumu girişimi olan, kampüs sürdürülebilirliğini 3 temel prensipte düzenleyip kuruluşların en yüksek derecede bağlılığını ve sürdürülebilirlik hedefleri için yıllık raporlamayı zorunlu kılan, Sürdürülebilir Kampüs Sözleştirmesini oluşturmak için en iyi 26 küresel üniversitenin başını bir araya getiren Evrensel Üniversite Liderleri Forumu’yla (GULF) ortaklık yapmıştır.

Bu tarihe kadar, 60’tan fazla üye (2014’teki durum) Amerika, Avrupa, Asya, Afrika ve Avustralya’dan 26 ülkenin üst düzey kolej ve üniversite temsilciliğini yapmıştır.

ISCN Program Direktörü Bernd Kasemir ‘‘Koç Üniversite’sini ISCN’de aramızda görmekten çok mutluyuz ve uluslararası değer paylaşımı ve kampüs sürdürülebilirliği için bir platform oluşturmayı da sabırsızlıkla bekliyoruz’’ dedi.

Koç Üniversitesi 2014 sonbaharında sürdürülebilirlik aktivitelerinin geliştirmek, düzenlemek ve desteklemek için ‘‘Sürdürülebilir Kampüs Çalışma Ekibi’’ni kurdu.

Tadamon

Tadamon, IsDB, ISFD ve UNDP tarafından yenilikçi ve dönüştürücü bir ortaklık girişimidir. Tadamon, OIC üyesi ülkelerdeki sivil toplum manzarasını haritalama ve yerel toplulukların ihtiyaçlarını ve yerel sorunlara çözüm sunmada en iyi olan kişi ve kuruluşların daha iyi anlaşılması ihtiyacından doğmuştur.

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forum (KUSIF), Tadamon’un 2020 yılında üyesi olmuştur.

Euclid Network

Euclid Network, sosyal girişimcileri destekleyen bir Avrupa örgütler ağıdır. Üyeler 21 ülkede faaliyet göstermektedir ve Avrupa içinde ve dışında 100.000’den fazla kuruluşu temsil etmektedir. EN, Avrupa Komisyonu’nun stratejik ortağıdır ve Birleşmiş Milletler Sosyal ve Dayanışma Ekonomisi Görev Gücü’nün gözlemcisidir.

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forum (KUSIF), 2019 yılı Kasım ayında Euclid Network üyesi olmuştur.

Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı

Sivil Toplum Sektörlü Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Vehbi Koç Vakfı liderliğinde; Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF), Ashoka Türkiye, Sosyal İnovasyon İnisiyatifi Derneği, Sürdürülebilir Kalkınma ve Yenilikçi Çözümler Derneği, TED Üniversitesi, İstasyon TEDÜ, Mozaik Foundation (Bosna Hersek) ve Social Enterprise UK (İngiltere) ortaklığı ile Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı kurulmuştur.

Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı, Ekim 2018’de Türkiye’deki kamu kurumları ve STK’lar arasında işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla desteklenen en geniş ortaklar ağına sahip proje olarak başlamıştır.