Know Your Impact

Genç Sosyal Girişimciler için Sosyal Etki Ölçümleme Araçları “Know Your Impact” projesi AB Erasmus+ Gençlik için Stratejik İşbirlikleri Programı tarafından desteklenmektedir.

KUSIF Estonya’dan Social Enterprise Network (SEV), Türkiye’den Mikado Sürdürülebilirlik Danışmanlığı ve İngiltere’den Social Vlaue UK ortaklarıyla Ekim 2015’te başlanan proje 2 yıl sürmüştür. Proje kapsamında hem fayda yaratmak hem de etkilerini bilmek isteyen genç sosyal girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapılmıştır.

trus
tr
erasmus

Projenin Amaçları

  • Sosyal sektördeki eko-sistem geliştiriciler, sosyal girişimciler ve sosyal yatırımcıların sosyal etki ölçümlemesinin faydalarına dair farkındalıklarını arttırmak.
  • Genç sosyal girişimcilerin sosyal etki ölçümleme ve sosyal girişimcilik alanında becerilerini geliştirmek Eko-sistem geliştiricilerin sosyal etki ölçümleme alanında eğitim ve koçluk kapasitelerini arttırmak.
  • Eko-sistem geliştiriciler, sosyal girişimciler ve sosyal yatırımcılar için sosyal etki ölçümleme alanındaki bilgiye erişimi kolaylaştırmak.
  • Sosyal girişimciler için eğitim organizasyonları ve sosyal etki web portalı sayesinde birbirlerinden öğrenme fırsatları yaratmak.

Ele alınan konu

Özellikle Türkiye’ye ilişkin olarak, yaşı 30’un altında olan ve ülkenin toplam nüfusunun yarışını oluşturan genç ve dinamik bir nüfus bulunmaktadır. Biz, sosyal girişimcilik kavramının Türkiye’deki ve Estonya’daki gençlerin pozisyonlarını güçlendirmek için alternatif bir yol olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca, her iki ülke de Balkan ve Baltık ülkeleri gibi farklı bölgelere ulaşma potansiyeli taşır. İnanıyoruz ki, artan ekonomik, sosyal ve çevresel baskıların karşısında, sosyal girişimcilik hem sivil hem de resmi kuruluşların gündeminde olmalıdır. Ancak, sosyal girişimciliğin başarılı olması için, daha büyük farkındalık, özel becerilerin öğrenilmesi ve en önemlisi bilgiye ulaşımın sağlanması gereklidir.

Stratejik Hedefler

  • Genç sosyal girişimcileri sosyal etki ölçümleme konusunda eğitmek ve onlara koçluk yapmak.
  • Genç sosyal girişimcilere alanda neyi nasıl yapacaklarına dair bilgi kazandırmak.
  • Genç sosyal girişimcilerin uzun vadede yaptıklarından ötürü tanınmasını ve işlerini sürdürebilmelerine yardım etmek.
  • Hali hazırda küresel olarak tanınmış ve kabul edilmiş sosyal girişimciliği, Türkiye’deki sosyal sorunlara yönelik bir çözüm modeli olarak güçlendirmek.
  • Yetkin ve hedef belirledikten sonra ölçümleme yapan başarılı genç sosyal girişimci örneklerini göz önüne sermek ve kamuda desteği arttırmak.

İlgili Etkinlikler

Boot Camp (77)_0

İhtiyaç Analizi Raporu

Bu rapor, Know Your Impact projesinin hazırlık araştırmalarının bir özetidir. Projenin temel amacı, genç sosyal girişimcileri profesyonelliklerini ve sosyal etkilerini artırmak için sosyal etki analizi becerileri ile donatmaktır.
Hazırlık araştırmasının amacı Estonya ve Türkiye’deki sosyal girişimcilikle ilgili etki analizi gelişiminin mevcut durumunu ortaya koymaktır.Kullanılan başlıca araştırma yöntemleri; masa başı araştırma, çevrimiçi iletişim kanallarının analizi, bire bir görüşmeler, odak grup görüşmeleri, çalıştaylar ve kendi ülkelerinde ulusal olarak tanınan uzman proje ortaklarının mevcut deneyimlerini haritalamak. Araştırma süresi Ekim 2015’ten Şubat 2016’ya kadar sürmüştür. Know Your Impact projesinin birincil faydalanıcıları olarak Estonya ve Türkiye üzerinde araştırmalar yoğunlaştığından dolayı proje onların ihtiyaçlarına hizmet etmektedir. İngiltere’den gelişmiş etki analizi uygulamalarının örnekleri olarak ek girdiler toplanmış ve çevrimiçi iletişim için bir karşılaştırma temeli olarak kullanılmıştır. Belgedeki tablolar, paydaşların doğrudan katılımı ve çevrimiçi iletişim çalışmasının kapsamı hakkında daha spesifik bir genel bakış sunmaktadır.