Social Value Matters 2017

Social Value Matters 2017, artan eşitsizlik ve küresel belirsizlik ortamında değişime ilham vermek ve sosyal faydayı maksimize etmek adına paydaşların seslerini daha fazla duyurmanın yollarına odaklanmıştır. Sosyal etki alanında çalışan topluluğumuzdan gelen görüşler ışığında konferansın oturumları da şekillendi. Oturumlar, çeşitli yuvarlak masa toplantıları ve atölye çalışmalarından oluşmuştur. Yuvarlak masa toplantıları uzmanlar tarafından yönetilen, görüş ve deneyimlerin paylaşılmasına odaklanan küçük tartışma gruplarını içermiştir. Atölye çalışmaları ise katılımcıları tartışmaya ve öğrenmeye teşvik etmek üzere çeşitli alıştırmalar ve faaliyetlerde bir araya getirmiştir.

Konferans programı için tıklayın.