2. Sosyal Etki Ölçümleme Konferansı

KUSIF 2. Sosyal Etki Ölçümleme Konferansı’nı düzenledi! Ana tema “Sosyal Fayda için Ortak Ölçümleme” olarak belirlendi. Ana konuşmalar dışında farklı salonlarda toplam 12 paralel oturum ile sizlere sosyal etki ölçümleme için yöntem, bilgi ve deneyim paylaşımı gerçekleştirebileceğiniz alanlar yaratıldı. Sosyal etki aktörleri genellikle karmaşık sosyal sorunları çözmek için çalışmaktadır ve bunlar çoğu zaman tek bir inisiyatif tarafından çözülemezler. Bu sorunların çözümü sistematik ve işbirlikçi yanıtlara gereksinim duyar. Bu nedenle KUSIF, “Ortak Ölçümleme” konusunu gündeme taşımak ve “Hedef Kitlesi Kadın Olan STK’ların Sosyal Etkisini Arttırmak: Ortak Ölçümleme Yaklaşımı” projesi kapsamında kadın alanında çalışan sivil toplum kurumları ile gerçekleştirdiği ortak ölçümleme çalışmasını paylaştı.

Öğleden önce paralel olarak gerçekleşen ilk üç oturumda, sosyal etki ölçümleme şemsiyesi altında sivil alanın farklı boyutlarını ele almaya çalıştık. İlk salonumuzda verilerle çalışmanın kamu politikalarını etkilemeye/savunuculuk yapmaya olan katkısını sınırlılıklarına da dikkat çeken ve iki farklı sivil toplum kuruluşunun bu alandaki deneyimlerini ele alan konuşmalar dinlediniz. İkinci salonumuzda ise sosyal etkinin kaynak yaratma süreçlerinde farklı boyutlarda nasıl karşımıza çıktığını hem bireysel bağış meselesine hem de kurumsal ve uluslararası fonlara başvuru süreçlerine odaklanarak aktaracak ve yine deneyimlerini paylaşacak konuşmacılarımız yer aldı. Üçüncü salonumuza geldiğimizde sivil alanın önemli paydaşlarından fon veren kurumları ele alıyoruz. Bu salonda ortak ölçümleme konusunun fon veren kurumlar açısından nasıl ele alınabileceği Türkiye’den ve Dünya’dan deneyimlerle aktarıldı.

Konferansımızın öğleden sonraki kısmını her biri 3 oturumdan oluşan paralel 3 tema etrafında belirlemiştik. Konferansımızda Sosyal etki ölçümlemenin farklı aşamalarında kullanacağımız yöntem ve teknikleri konuşacağımız yöntem teması, toplumsal cinsiyet odağında sosyal etki ölçümleme tartışmalarının yapılacağı toplumsal cinsiyet teması ve sosyal etki ölçümleme alanından deneyimlerin paylaşılacağı deneyim paylaşımı temalarında konuşmalar dinlediniz.

Salon 1: Sosyal Etki Ölçümlemede Yöntem Ve Teknikler

Salon 1’de birbirini takip edecek 3 oturum sosyal etki ölçümleme konusunu gündemi haline getirmek isteyen sosyal etki aktörlerine bunu hangi yöntemlerle gerçekleştireceklerine dair araçlar sunmayı hedefledi. Bu sebeple alanında uzman konuşmacılarımız öncelikle “yaratmak istediğiniz değişim nedir?” sorusunun cevabını ararken kendi değişim haritanızı çıkartabilmenizi sağlayacak önemli bir araç olarak değişim teorisi kavramıyla sizleri tanıştırmayı ardından, değişiminizi ölçmeniz için size niteliksel ve niceliksel yöntemler sunmayı hedeflediler.

Salon 2: Toplumsa Cinsiyet Odağında Sosyal Etki Ölçümleme

Salon 2’de ise sizi sosyal etki ve ortak ölçümleme yaklaşımlarını toplumsal cinsiyet alanında düşünmeye davet ettik. “Hedef Kitlesi Kadın olan STK’ların Sosyal Etkisini Artırmak: Ortak Ölçümleme Yaklaşımı” adlı projemizin çıktılarını daha detaylı bir şekilde sizlerle paylaşabileceğimiz bu temada bunun dışında Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi öğretim üyelerimizin toplumsal cinsiyet alanında ölçümleme odaklı saha çalışması deneyimlerini dinledik. Ayrıca kadın istihdamına yönelik küresel göstergeleri Türkiye’den özel sektör temsilcileri konuşmalarına taşıdı.

Salon 3: Sosyal Etki Ölçümleme Alanından Deneyimler

Salon 3’de ise sizlere zengin bir deneyim paylaşım alanı sunmayı hedefledik. Bu tema kapsamında sosyal etki ölçümleme konusunda farklı yaklaşım ve deneyimlere sahip konuşmacılarımız hem kendi çalışma süreçlerine ilişkin deneyimlerini bizimle paylaşacak hem de alanın zorlukları ve ihtiyaçlarına yönelik görüşlerini aktardılar. Bu tema kapsamında sosyal girişimcilik konusunu da sosyal etki ölçümleme bağlamında gündeminize taşımayı hedefledik. Ayrıca bu salondaki konuşmalarda girişiminin sosyal etkisini ölçmeye dönük çalışmalar yapmış sosyal girişimciler de kendi deneyimlerini paylaştılar. Son olarak sosyal etki ölçümleme alanında çalışan bağımsız değerlendirme uzmanlarının alandaki deneyimleri bize meseleye farklı bir açıdan bakabilme olanağı tanıdı.