Change with Business

Kapsayıcı bir işletme modeli olarak sosyal girişimcilik, sosyal sorunlara hitap etmek için etkili bir araç olarak kabul edilmektedir ve en önemli sosyal meselelere çözüm bulmak için işletme yaklaşımını kullanmaktadır. Çalışmalarıyla pek çok dezavantajlı grubun yaşam kalitesini artıran sosyal gizmetler ve ürünler sundukları için sosyal girişmcilerin topluluklar içinde “Fark Yaratanlar” olarak büründükleri rolleri her geçen gün genişlemektedir. Ancak, sosyal işletmelerin sayısındaki ve etkilerindeki artışa rağmen bu yeni sektörde destekleyici bir ekosistemin eksikliği hissedilmektedir.

Mayıs 2016’da UniCredit Vakfı ve Vehbi Koç Vakfı ortaklığıyla, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu, sosyal girişimcilerin sürdürülebilirliklerini sağlamasına yardımcı olaraksosyal etkilerini artırmak amacıyla Türkiye’de “Change With Business” Sosyal Girişimcilik Geliştirme Programını başlatmıştır. İki yıllık program, Türkiye’de sosyal girişimciliğin gelişmesinin ve bu kavramın Türkiye’deki sosyal ve ekonomik sisteme yerleşmesinin önündeki engelleri ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.

Faaliyetler üç ana noktaya odaklanacaktır

  • Sosyal girişimcilerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi
  • Finansman mekanizmalarının gelişiminin desteklenmesi ve finans sektörünün sürece dahil edilmesi
  • Sosyal girişimcilik ekosisteminin gelişiminin desteklenmesi

Türkiye’de finans sektörünün sosyal işletmelerin ihtiyaçlarına yanıt veren stratejiler geliştirmek üzere teşvik edilmesi ihtiyacı ön planda olduğundan ve Türkiye’deki finans piyasasına uyum sağlayabilmek adına, proje Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ile işbirliği içinde yürütülmektedir.

Proje Destekçileri

  • Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı
  • Ashoka Türkiye
  • Impact Hub Istanbul