Alternatif Bank’la Sosyal Etki Ölçümü ve Yönetimi Sistemi: Engelsiz Bankacılık Örneği

Proje kapsamında Türkiye’deki bankacılık sektörü içerisinde Alternatif Bank tarafından oluşturulan Engelsiz Bankacılık kültürünün yarattığı sosyal etki değerlendirilecek ve Banka’ya yönelik sosyal etki yönetimi sistemi tasarlanacaktır.

Sosyal etki yönetim sisteminin geliştirilmesi,  kurumun  yarattığı  etkiyi  daha iyi  anlamasına,  karar  almak,  mevcut  programları  yenilemek  ve  geliştirmek  için  verileri  kullanmasına  ve  mevcut  kaynaklarla  daha  olumlu  sosyal  etki  yaratmak  için  yeni  hizmetler  ve  müdahaleler  geliştirmesine  yardımcı olur. Bu doğrultuda Engelsiz Bankacılık kültürünün kurumda yarattığı değişimleri görebilmek için hem geçmişe yönelik veri toplanarak etki değerlendirme çalışması yürütülecek hem de kurumdaki ve genel olarak bankacılık sektöründeki uzun vadeli etkiyi analiz edebilecek, sürdürülebilir bir etki yönetimi sistemi oluşturulacaktır.

Bu proje; Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığına bağlı bir araştırma destek birimi olarak kurulan Koç Üniversitesi Sponsorlu Araştırmalar kapsamında KUSIF tarafından yürütülmektedir.