Sosyal Girişim İstanbul Projesi

İstanbul Kalkına Ajansı (ISTKA) tarafından desteklenen Sosyal Girişim İstanbul Projesi, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF) liderliğinde, Sosyal Inovasyon İnisiyatifi ve Vehbi Koç Vakfı ortaklığında yürütülmektedir. Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı ise tüm ortaklarıyla projeye destekçi olarak katkı sağlamaktadır. Sosyal Girişim İstanbul Projesi Haziran 2023’e kadar devam edecektir.

Sosyal Girişim İstanbul Projesi’nin Hedefleri

Sosyal Girişim İstanbul Projesi’nin genel hedeflerinden biri; sosyal girişimcilik ekosisteminin tüm aktör ve bileşenleri ile kapsayıcı, işbirliğine dayalı ve veri temelli bir şekilde gelişmesini sağlamaktır. İstanbul merkezli sosyal girişimlerin etki odaklı düşünmelerini ve yenilikçi çözümler üretmelerini, özel sektör ile etki odaklı işbirliği geliştirmelerini ve yatırım almalarını kolaylaştıran, sosyal etkilerinin ölçme ve değerlendirmesini gerçekleştirebilecek bir sosyal etki yönetimi sistemi oluşturmaktır.

Eş zamanlı olarak İstanbul da sosyal girişimcilerin özel sektör şirketleri ile sürdürülebilir işbirlikleri oluşturmalarını destekleme amaçlı PartnerUp adı altında kapasite geliştirme kuluçka programları geliştirilecektir. PartnerUp, girişimler ve kurumsal şirketler arasında bir köprü işlevi görerek Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkı sağlayan işbirlikleri ve ortaklıklar geliştirilmesini amaçlıyor. Proje boyunca iki döngü halinde gerçekleştirilecek ve her döngüsü toplam 5 ay sürecek olan PartnerUp Hızlandırma Programı‘nda sosyal girişimler özel sektör kurumlarına sunum yapma, bu kurumlarla birebir görüşme, uzun soluklu ve gelir getirici işbirlikleri geliştirme fırsatına erişecek; özel sektör kuruluşları ise etki yaratan işbirliklerine alan açma imkânı bulacak.

Sosyal Girişim İstanbul Projesi kapsamında ayrıca, sosyal girişimcilik ekosisteminin farklı paydaşlarının görüşleri ve deneyimleri dikkate alınarak; Social Value International, SDG Impact Standards, International Financial Reporting Standards Foundation – IFRS ve benzeri uluslararası standartların ve örneklerin de incelenmesiyle sosyal girişimcilik alanında Türkiye’ye özgü bir sosyal etki raporlama standardı oluşturulacaktır. Standartların proje ekibi tarafından oluşturulmasının ardından, bu doküman bir yayın haline getirilecek ve ilgili tüm paydaşlar ile paylaşılacak.

Proje kapsamında sosyal etki ölçümü ve yönetimi standartlarının oluşturulmasından sonra sosyal girişimler için kendi girişimlerini derecelendirebilecekleri ve performanslarını değerlendirebilecekleri bir sertifikalandırma sistemi geliştirilecektir. Sosyal Etki Yönetim Sertifikası adı verilen bu sertifikayla, sosyal girişimler performanslarını ölçebilecek ve yatırımcıya bu konuda güvenilir veri sağlayabilecek.

PartnerUp Hızlandırma Programı’na katılmak üzere projenin başında seçilen sosyal girişimler; sertifika sisteminin pilot uygulamasına katılım hakkı elde edecek, programı başarıyla tamamlayan sosyal girişimler ise sertifika değerlendirme sürecine dâhil edilecek. Sertifikalandırma sisteminin geliştirilmesinin ardından sosyal girişimlere yönelik, sertifika seviyelerine geçişlerini kolaylaştıracak tematik atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

Sosyal Girişim Projesi Açılış Etkinliği

İstanbul’da faaliyet gösteren sosyal etki odaklı girişimleri hedefleyen, sosyal girişimlerle özel sektör arasında köprüler kurarak işbirliklerini geliştirmeyi amaçlayan Sosyal Girişim İstanbul Projesi; projenin en önemli ayaklarından olan PartnerUp Hızlandırma Programı ile eş zamanlı olarak online bir etkinlik ile başladı.

Proje kapsamında; Özel Sektör-Girişim İşbirlikleri paneli düzenlendi. Etkinliğin açılışında konuşan Koç Üniversitesi Rektör Vekili ve Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı, “Projeyle özellikle İstanbul’da oldukça yaygınlaşan sosyal girişimcilik ekosisteminin gelişmesi için gereken alt ve üst yapının oluşturulması amaçlıyoruz. Sürecin sonunda ortaya çıkacak girişimci bilgilendirme ve sertifikalandırma programıyla da çok sayıda sosyal etki odaklı girişimci için yatırım ve bilgi kaynağı oluşturulacak” sözlerini paylaştı.

Koç Üniversitesi Rektör Vekili ve Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı’nın ardından, Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Cihan Özsönmez açılış konuşmalarına farklı paydaşlar arasında köprüler kurmayı, ekosistemi güçlendirmeyi, sahaya somut katkı vermeyi amaçladıklarını söyleyerek devam etti:

Projeyle sosyal girişimlerin etkilerini yönetmesine katkı verecek, dünya çapında standartların yerelleştirilmesiyle oluşturulan bir sistemi kurgulamayı ve sosyal girişimlerle özel sektör arasında köprüler kurmayı hedefliyoruz. Sosyal Girişim İstanbul Projesi kapsamında, özel sektör ile sosyal girişimler arasında kurulacak bağların hepimiz için çok öğretici olacağını düşünüyorum. Vakfımız, bu iki kavramı ve öncülerini buluşturmayı üstüne vazife ediniyor. Hatta buluşturmanın ötesinde yanlarında yol arkadaşı olarak sürecin takipçisiyiz. Sosyal Girişim İstanbul Projesi, bu bağları kurarken, yakın geleceğin ölçümleme dünyasının vazgeçilmez verisi olan sosyal etki ve yönetimini de odağa alıyor. Proje kapsamında hayata geçirilen uluslararası sosyal etki ölçümü sertifikasyon sistemiyle, programa katılan girişimlerin sosyal etkilerini ölçüp değerlendirmelerine imkan verecek bir sistem geliştiriliyor. Sosyal girişimcilerin bu kapsamdaki kapasitelerini artırmanın projenin en sürdürülebilir, tekrar uygulanabilir çözümlerinden birisi olduğunu söyleyebiliriz.” 

Açılış etkinliğinde ayrıca, Impact Hub Istanbul Kurucu Ortağı Semih Boyacı’nın moderasyonu ile KWORKS Direktörü Dr. Mahmut Özdemir, Workinlot Kurucu Ortağı Atilla Erel, Microfon sosyal girişiminin kurucusu Mesut Keskin ve Akbank Akademi Müdürü Selda Özçalık’ın deneyim, öneri ve başarılarını paylaştığı Özel Sektör-Girişim İşbirlikleri Paneli düzenlendi.

Açılış etkinliğini Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı YouTube kanalından izlemek için tıklayın.

KUSIF Sosyal Etki Sertifikası ve Webinarları hakkında detaylı bilgi için tıklayın.
Webinarları izlemek için tıklayın.