1. Sosyal Etki Ölçümleme Konferansı

3 Aralık 2015 tarihinde Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF) ilk Sosyal Etki Ölçümleme Konferansını düzenledi.
STK’lar, sosyal girişimciler, fon veren kurumlar, izleme-değerlendirme uzmanları, akademisyenler, danışmanlar, kamu ve özel sektör yöneticileri bir aradaydı. 100 kişinin katıldığı etkinliğimizde Türkiye’de sosyal etki ölçümlemesinin konumu ve geleceği tartışıldı.

Katılımcılarımız, sosyal etki ölçümlemesi konusunda uzman konuşmacıların sunumlarını dinledikten sonra yuvarlak masa toplantılarına katıldılar. Yuvarlak masa toplantılarında Türkiye’de sosyal etki ölçümleme alanında fon verenlerin rolü, sivil toplumun ve sosyal girişimcilerin iyi uygulamaları, sıkça yapılan hataları ve teknoloji kullanımı temaları konuşuldu. Sosyal fayda yaratmak için emek veren ve şimdi emeğinin etkisini ölçümlemek isteyen değişik sektörlerden gelen konferans katılımcıları yuvarlak masalarda buluştu. Konferansımızın en önemli gündemi de “Türkiye Sosyal Etki Grubu”ydu. Bu grubun kurulması ve yürütülmesi adına ilk stratejik ihtiyaç belirleme çalışmaları yapıldı. Bütün paydaşlarımızla ortak hayalimiz olan “Sosyal Etki Grubu”nun, Türkiye’de sosyal etki ölçümlemesinin gelişmesi, yaygınlaşması ve herkes tarafından öncelik olarak belirlenip uygulanabilmesi için hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.