2015’ten beri KUSIF, özel sektör ve diğer sosyal kurumlar arasındaki iç bağlantılar ve sosyal etki ile ilgili sorunların anlaşılmasını amaçlayan bir akademik uzmanlaşma programı yürütmektedir. Program, öğrencilerin bilgi ve becerilerini, eğitim ve uygulamada liderlik kapasitelerini arttırmak; sosyal inovasyonu, topluma katkıyı ve sosyal etkiyi desteklemek için tasarlanmıştır.

Kurumsal sosyal sorumluluk, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları, sosyal etki yaratma ve sosyal etki ölçümü gibi disiplinler arası temaları içeren sertifika programının içeriği yenilenmiş; İdari Bilimler ve Ekonomi Fakültesi ile birlikte yürütülecek olan uzmanlaşma programı “Sürdürülebilirlik ve Etki Yönetimi” olarak adlandırılmıştır.

‘Sürdürülebilirlik ve Etki Yönetimi Uzmanlaşma Programı’ zorunlu ve çeşitli seçmeli dersler aracılığıyla öğrencilerini kamu, özel ve kâr amacı gütmeyen sektörlerde gelecekteki kariyerlerinde sosyal ve çevresel sorunların çözümlerinin bir parçası ve sorumlu liderler olmaya hazırlamayı amaçlamaktadır. Bu uzmanlaşma programının temel amacı, üniversite içindeki diğer tüm fakültelerin desteğiyle öğrencileri sürdürülebilirlik ve etki yönetimi konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatmaktır.

Uzmanlaşma programında 23 seçmeli ders bulunmaktadır. Bu seçmeli dersler:

 • ALIS 360-Yeni Nesil Liderlik ve Dönüşüm,
 • INTL 313-Küresel Politik Ekonomiye Giriş,
 • INTL 325-Cinsiyet ve Politika,
 • INTL 360-Uluslararsı Örgütler ve STK’lar,
 • INTL 365-Birbirine Bağlı Dünyada Hayatta Kalma ve Refah,
 • INTL 435-Küresel Dünyada Uluslararası Göç,
 • LAW 328-Uluslararası İnsan Hakları Hukuku,
 • LAW 358-Cinsiyet ve Hukuk,
 • LAW 410-Sigorta Hukuku,
 • MAVA 453-Sosyal Tasarım Stüdyosu,
 • MGMT 310-Ortak Çalışmaya Dayalı Proje Yönetimi ile Sosyal Etki Yaratmak: Deneyimsel Öğrenme
 • MGMT 335-Küresel Ortamda Strateji,
 • MGMT 360-Sosyal Girişimcilik,
 • MGMT 432-Kurumsal Sorumluluk,
 • NURS 403-Sağlık Hizmetlerinde Etik,
 • OPSM 430 – Sürdürülebilir Operasyon Yönetimi,
 • PHIL 330-Uygulamalı Etik,
 • SCIE 107-Enerji ve Çevre,
 • SCIE 112-Küresel Sağlık: Eşitsizlikler, Belirleyiciler ve Sonuçlar,
 • SCIE 111-Sürdürülebilir Enerji Bilançosu,
 • SOCI 205-Sosyal Sorunlar,
 • SOCI 306-Kırsal Sosyoloji,
 • SOCI 320-Çevre Sosyolojisi.

Daha Fazla Bilgi için Tıklayın