Sarıyer Halk Sağlığı Projesi

KUSIF halk sağlığı projelerini desteklemek ve bu konuda çalışan öğretim üyelerine bu projeleri uygulamada zemin hazırlamak adına çalışmalar yapmaktadır. Bu amaçla yola çıkan KUSIF , Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve KUSIF Yürütme Kurulu üyesi Prof. Önder Ergönül, Sarıyer Halk Sağlığı Merkezi, yerel makamlar, sivil toplum ile iş birliği yapmıştır.

KUSIF ilk olarak halk sağlığı araştırmalarıyla ilgilenen Tıp Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyeleri ve Sarıyer Halk Sağlığı Merkezi, Sarıyer Belediyesi ve Türk Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV) ile bir toplantı düzenledi. Bu toplantıda yerel ihtiyaçlar paydaşlarla paylaşıldı. Daha sonra KUSIF , Sarıyer’de sosyal etkiyi arttırma amacıyla Tıp Fakültesinin verdiği Halk Sağlığı dersini desteklemeye başladı. Bu sayede hem teorik hem pratik olarak hedeflenen farkındalık ve sosyal etki gerçekleştirilmiş oldu çünkü bu dersi alan 3. sınıf Tıp Öğrencileri laboratuvarın yanında sahada da çalışabiliyorlardı.

Bu öğrenciler Sarıyer’de uygulanması planlanan araştırma önerilerini oluşturdular ve Ocak-Mart 2014 ayları arası sağlık merkezlerinden, hastanelerden, okullardan ve halktan bilgi toplamaya başladılar. Mart’ın son haftasında “Halk Sağlığı Hakkında Mini Sempozyum” düzenlendi ve öğrenciler araştırma planlarını sundular. Bu araştırmalar KUSIF ve Tıp Fakültesi tarafından hazırlanan “Sarıyer Hakkında: Halk Sağlığı” kitapçığına basılacaktır.

İlgili Etkinlikler