Wisdome; fen bilimleri, programlama ve sürdürülebilirlik konularını birleştiren yapılandırmacı aktiviteler ile dünyamızın sorunlarını çözmek için teknolojiyi kullanabilen ve üretebilen öğrencileri yetiştirmeyi hedefler

Wisdome; programlama ve yeni medyayı yapılandırmacı bir eğitim çerçevesinde konumlandıran, öğrencilerin tüm branş konularını uygulayarak kavradığı, etkili öğrenmeyi hedefleyen yeni bir müfredatla yola çıkıyor. Teknolojiyi kullanmayı ve üretmeyi bilen, bununla beraber sürdürülebilir bir dünyanın öneminin bilincinde olan ve yarının dünyasını koruyan genç nesilleri yetiştimeyi amaçlıyor. Hazırlanan kit; bilimsel çalışma mekanizmalarını anlamak, teknolojinin kullanım alanlarını bilmek ve gerektiğinde teknoloji üretebilmek, bilimsel ve teknolojik üretim sayesinde sürdürülebilir bir yaşamın nasıl olabileceğini tartışmak için geliştirilen aktiviteleri içeriyor. Her okul için özel hazırlanan müfredat, okulların ihtiyaçlarına ve öğrencilerin kişisel becerilerine göre şekillenmekte. Öğretmenlerin geribildirimlerine göre şekillenecek müfredat için öğretmen çalıştayları ve veli bilgilendirme seminerleri düzenleniyor.

EKİP