KUSIF öğretim üyeleri ile birlikte çalışarak sosyal etki alanında farklı temalarda yeni derslerin oluşmasına destek olur; var olan derslere sosyal etki konularının entegre edilmesi için deneyimsel öğrenmeyi teşvik eder ve sivil toplum, sosyal girişimciler ve iş dünyası ile işbirliği yapar.

KUSIF’in destek verdiği ve işbirliği yaptığı dersler:

  • MGMT 311 Sosyal Etki
  • MGMT 310 Ortak Çalışmaya Dayalı Proje Yönetimi ile Sosyal Etki Yaratmak: Deneyimsel Öğrenme
  • MGMT516: Sosyal Girişimcilik
  • MGMT350/INTL350: Sivil Toplum ve Filantropi
  • MKTG 432/MGMT432: Kurumsal Sorumluluk
  • PUBC307: Halk Sağlığı