Idea Challenge

‘Idea Challenge’; Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forum (KUSIF), Koç Üniversitesi Kuluçka Merkezi ve Uluslararası Değişim Programları Ofisi ortaklığının desteklediğİ ve sponsor olduğu; öğrencilerin ilgi ve katılımlarını sosyal girişimcilik ve sosyal içerikli sorun çözmeye çekme amaçlı bir projedir.

Bu proje, Sarıyer’deki belirli sosyal problemleri çözmek için; farklı sosyal girişimcilik fikirlerinin geliştirmeyi ve teşvik etmeyi amaç edinmiştir. Bu proje kapsamında, üniversite dışından bir çok farklı ortak projenin gelişimi, ilerlemesi ve çözüm sürecinde katkı sağlaması için programa dahil edilmiştir. Fikir önerilerinin seçimi ve uygulama aşamaları, farklı kimliklerden gelen kişilerin oluşturduğu juri tarafından belirlenmiştir.

En başarılı fikir fonlanmış ve Kuluçka Merkezi tarafından danışmanlık hizmeti alıp pilot uygulama ve aşamalarına tabii tutulmuştur.

Amaçlar

  • Yerel sosyal sorunlar ve konular hakkında farkındalık yaratmak
  • Öğrencilerde sosyal girişimcilik üzerine ilgiyi arttırmak
  • Yaratıcı düşünmeyi ve sıradışı, yenilikçi fikirleri teşvik etmek
  • Öğrencileri ve alanda çalışan kişileri farklı disiplinler çerçevesinde birleştirip ortak paylaşım alanı yaratmak

Format

1:  Sorunun belirlenmesi

2:  Kampüste problemle ilgili farkındalık yaratılması

3:  Yarışmanın duyurulması ve problemin çözümü için uygun ortamın oluşturulması

4: Kazanının duyurulması ve ödülün verilmesi

Değerlendirme kriterleri:

  • Yenilikçi düşünme
  • Çeşitlilik
  • Gerçekçilik
  • Sürdürülebilirlik, çevre ve mali yönden uygulanabilirlik
  • Sosyal etkililiği

Ödül

Yarışmayı kazanan ekip Koç Üniversitesi Kuluçka Merkezi’nden danışmanlık hizmeti alacak ve ekibe projeyi gerçekleştirmeleri için maddi destek sağlanmıştır.

İlgili Etkinlikler