aysegultasitman

Ayşegül Taşıtman Arslan

Sosyal Etki Araştırmacısı

Ayşegül Taşıtman, Ege Üniversitesi’ndeki sosyoloji eğitimi sırasında feminist hareketle tanıştı. 2009 yılında Concordia Üniversitesi Simone De Beauvoir Institute’de kadın çalışmaları alanında staj yaptı. 2011-2012 yıllarında uzun süredir gönüllü olarak faaliyet gösterdiği Amargi Kadın Dayanışma Derneği’nde proje koordinatörlüğü görevini üstlendi. Feminist politika çalışmalarını kürtaj hakkı, kadın cinayetleri, yerel kadın forumları gibi pek çok farklı kadın platformlarında yer alarak sürdürdü. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim dalında erkek sünneti ve erkeklik alanında yüksek lisansını tamamlayan Ayşegül, 2013’te kadının insan hakları ihlallerine yönelik kürtaj araştırmasıyla Raoul Wallenberg Institute İnsan Hakları araştırma bursu kazandı. 2013-2015 yılları arasında araştırma asistanı olarak Eğitim Reformu Girişimi’nde çalıştı. Bu süreçte izleme değerlendirme uzmanlarından biri olarak Mor Sertifika Programı’nın izleme çalışmasını yürüttü. 2016-2018 yılları arasında lise öğretmenleri ve üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığını artırmaya yönelik Mor Sertifika Programı koordinatörü olarak çalıştı. Kodluyoruz Derneği ve UNDP gibi çeşitli kurumlarda danışmanlık ve ölçme değerlendirme uzmanlığı yapan Ayşegül, Haziran 2019 itibarıyla Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu’nda (KUSİF) Proje Uzmanı olarak çalışmaktadır.

Diğer Üyeler