Sivil Toplum Kuruluşları İçin Sosyal Etki Yönetimi Programı

İlginiz için teşekkür ederiz!

Katılan STK’lar;

Arada Derneğigöçmenler ve diğer dezavantajlı gruplarla yapılan sanat ve eğitim faaliyetleri aracılıyla göç olgusunu gündeme getirme, farkındalık kazandırma ve göç konusunda belirgin adımlar atabilmek için projeler geliştirme misyonuyla kuruldu. Arada Derneği’nin temel çalışmaları insani yardım yapmak ve işbirliğini güçlendirecek aktiviteler düzenlemektir. Avantajlı ve dezavantajlı gruplar düzenlenen sanatsal aktiviteler yoluyla bir araya gelirler ve birbirleriyle sosyal etkileşim içine girmiş olurlar. Eşit hakları destekleyen platformlar oluşturulur. Arada Derneği’nin çalışma alanı kadın, çocuk ve engelliler gibi çeşitli sosyal grupları bir araya getiren birleştirici aktiviteleri kapsar.

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği, 1 Ocak 2015 tarihinde, Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’nin “Türkiye Hapishaneler Enformasyon Ağı” adını taşıyan ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu  ve Açık Toplum Vakfı tarafından desteklenen projesi kapsamında kurulmuştur. Kurucuları, sivil toplum örgütünde çalışmanın yanı sıra kapatılma alanında akademik anlamda üretimlerde bulunmakta ve TCPS’i kapatılma/hapishaneler alanında akademi ve sivil toplum arasında bir kesişim olarak düşünmektedir.

Kadın Adayları Destekleme Derneği, kadınların ve erkeklerin her alanda eşit olarak temsil edilmelerini savunan bir kadın örgütüdür. Toplumu ve bireyleri ilgilendiren kararların alındığı, seçim ve atama ile oluşan tüm karar organlarında kadın erkek eşitliğini demokrasinin bir gereği olarak kabul eder. Bu eşitsizliği gidermek, tüm yurttaşların kararlara katılımını sağlamak, kadın deneyimi ve çözüm üretme yeteneğini sosyal ve siyasal alanlara kazandırmak amacıyla Mart 1997’de kurulan KA.DER, seçimle ve atamayla gelinen tüm karar organlarındaki kadın temsil oranlarını yükseltmek için çalışır. KA.DER, siyaset alanının toplumsal yaşam üzerindeki tayin edici özelliğini göz önünde bulundurarak, öncelikle siyasette eşit temsilin sağlanmasını ana hedef olarak belirlemiştir. Düzenlenen eğitimler tamamen ücretsiz olarak ulaştırılmaktadır.

Karakutu Derneğigençlerin, tarihsel adaletsizliklerin nedenlerini ve sonuçlarını eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirerek, insan hakları ve demokratik değerler konusunda duyarlılık kazanmasını hedefleyen bir sivil toplum kuruluşudur. 2014 yılından bu yana toplumun, özellikle gençlerin, egemen anlatıların dışında kalan hikâyeleri duymasını mümkün kılmak ve geçmişte yaşananlara farklı açılardan bakabilmelerini sağlamak için Hafıza Yolculuğu Programı kapsamında eğitimler, atölyeler, seminerler ve Hafıza Yürüyüşleri düzenliyor. Karakutu, aynı zamanda, alandaki iyi örneklerin paylaşıldığı uluslararası projeler yürütüyor ve Adnan Ergeç Fonu kapsamında gençlerin toplumsal hafıza, barış ve geçmişle yüzleşme alanlarında gerçekleştirdiği araştırma ve kültür-sanat projelerini destekliyor.

Öğretmen Akademisi Vakfı, eğitimcilere destek sağlamak amacıyla ülkemizde bu alana odaklanmış ilk ve tek sivil toplum kuruluşu olan Öğretmen Akademisi Vakfı – ÖRAV Ağustos, 2008’de kuruldu. Ülkemizde düşünen, sorgulayan ve araştıran bir eğitim modelinin uygulanmasına katkıda bulunmak amacıyla, projeler yürüten ÖRAV 7 yılda Türkiye’nin yaklaşık tüm illerinde 125,000’den fazla eğitimcinin kişisel ve mesleki gelişimlerini sürdürebilmeleri için destek verdi.

Sulukule Gönüllüleri Derneği, Sulukule Platformu’nun bir parçası olarak, yıkım alanında gönüllü çalışan kişiler tarafından, 2010 yılında kuruldu. Sulukule Gönüllüleri, risk altındaki, dezavantajlı, ayrımcılığa maruz kalmış gruplarla çalışmayı, hak temelli faaliyetler organize etmeyi hedeflemektedir. Okulu terki önlemek, kadınlara ve çocuklara hakları konusunda farkındalık kazandırmak, SGD’nin hedeflerinin başında gelmektedir.

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, ‘otizm spektrum bozukluğu’ olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla, kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı olarak 15 Nisan 2003 tarihinde kurulmuştur. Türkiye’de otizm spektrum bozukluğu olan çocukların erken tanılanması; tanı alan çocukların ve ailelerinin sağlık, eğitim, meslek edinimi, istihdam, bağımsız yaşam ve kaynaştırma gereksinimlerinin dünya standartlarında karşılanmasıdır. Ayrıca, kaynaştırmadaki diğer özel eğitim gerektiren çocukların ve gençlerin ilgili gereksinimlerinin karşılanmasıdır.

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı, 1985 yılında, Vehbi Koç önderliğinde, bir grup iş adamı, akademisyen ile iş ve işveren kuruluşları temsilcileri tarafından kurulmuştur. Bir gönüllü kuruluş olan Vakfın amacı, üreme sağlığı ve aile planlaması konularında toplumu bilgilendirmek, üreme sağlığı hizmetlerinin kullanımını ve niteliğini artırmaya yönelik çalışmalar yaparak ailelerin yaşam kalitesini yükseltmektir. TAP Vakfı, bireylerin doyurucu ve güvenli bir cinsel yaşama, çocuk sahibi olma yeteneğine ve bu yeteneği ne zaman, ne sıklıkta kullanacakları konusunda karar verme özgürlüğüne sahip olacakları projeleri geliştirmekte ve uygulamaktadır.

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, kurulduğu 1989 yılından beri 15 bin çocuk ve aileyi rehabilitasyon ve eğitimlerle destekleyerek farklılıklarını anlamaya ve anlamalarına yardımcı olmaya çalışmıştır. Vakıf, çocuklar, gençler ve yetişkinlerde görülebilen, “Serebral Palsi” olarak adlandırılan nörolojik bozukluk üzerine “Nasıl?”, “Neden?” , “Ne Zaman?” ve “Nerede?” gibi sorular sorarken bu soruların cevaplarını arar. Vakıf, binlerce aile ve çocuğun yanında, enstitülere de farklı bakış açıları ve yaklaşımlar yardımıyla çözümler sunarak destek verir.

YUVA Derneği, yetişkin öğrenmesi yoluyla sürdürülebilir yaşam tarzlarının yaygınlaşması, yoksulluğun azaltılması ve demokratikleşme amaçlı faaliyetler yürütür ve katılımcı eğitim yöntemlerini destekler. Yoksulluğun azaltılmasındaki odağı en az gelişmiş bölgeler ve dezavantajlı gruplardır. Şu anda dernek bünyesinde Dünya Vatandaşlığı ve Suriyeli Mültecilere Destek Programı adı altında iki temel program yürümektedir. Derneğin, Kırıkhan (Hatay) ve Nizip (Gaziantep)’te iki Toplum Merkezi bulunmaktadır. Toplum merkezlerinde Suriyeli mültecilere ve yerel halka meslek edindirme, dil eğitimi, çocuklar için çocuk dostu alanlar, hukuki ve psikolojik danışmanlık gibi hizmetler sunulmaktadır.

Başlangıç Zamanı

9:30 am

Perşembe, Temmuz 6, 2017

Bitiş Zamanı

5:30 pm

Pazar, Temmuz 9, 2017

Adres

Koç Üniversitesi Rumeli Feneri Kampüsü

Etkinliği Düzenleyenler