1. Sosyal Etki Ölçümleme Konferansı

İlginize teşekkür ederiz!

3 Aralık 2015 Perşembe günü Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF) Sosyal Etki Ölçümleme Konferansı düzenlendi.

Türkiye’de sosyal etki ölçümlemesini tartışmak ve bu alanda çalışmaların nasıl desteklenebileceğini konuşmak için sivil toplum kuruluşları, sosyal girişimciler, fon veren kurumlar, izleme değerlendirme uzmanları, danışmanlar, akademisyenler, kamu ve özel sektör yöneticilerinden oluşan 100 kişi Koç Üniversitesi’nde bir araya geldi.

Konferansın ilk bölümünde katılımcılar, sosyal etki ölçümleme konusunda uluslararası saygınlığa ve bilinirliğe sahip konuşmacıları dinleme fırsatına sahip olurken, dünyanın en büyük sosyal değer ağı olan Social Value International üyesi sosyal etki grupları hakkında bilgi aldılar.

Katılımcılar ayrıca sosyal etki ölçümleme alanında fon verenlerin rolü, sivil toplumun ve sosyal girişimcilerin iyi uygulamalarını, sıkça yapılan hataları ve teknoloji kullanımı temalarında yuvarlak masa toplantılarına katılım sağladılar.

Konferansın ikinci bölümünde ise katılımcılar Türkiye’de sosyal etki ölçümlemenin gelişmesi, yaygınlaşması ve daha verimli uygulanabilmesi için işbirliği olanaklarını ve kurulması planlanan “Türkiye Sosyal Etki Grubu”nun yapısı, ihtiyaçları ve sunacağı imkanları tartıştılar.

Başlangıç Zamanı

9:00 am

Perşembe, Aralık 3, 2015

Bitiş Zamanı

5:00 pm

Perşembe, Aralık 3, 2015

Adres

Koç Üniversitesi, Rumelifeneri Kampüs, Sarıyer/İstanbul

Etkinliği Düzenleyenler