The Turkish and Armenian Peace Initiative is a fully-good intended attempt to find solutions to the Turkish and Armenian issue by empowering youth and by bringing theory into practice to raise an awareness among the people through. The project is funded by MATRA Program of the Consulate General of the Netherlands. Within the scope of the project there are:

YoungTalks, academics talks in which young academicians and civil society present their theories about two societies’ peace process.

Interview Booklet, a booklet consists of interviews which have been done with civil society organizations that work on relations between Turkey and Armenia.
Peace and Human Rights Competition, a competition in which young individuals’ ideas about how to construct peace between Turkish and Armenian youth.

Peace in Your Hands Booklet

Within the scope of the Turkish-Armenian Peace Initiative Project, one of the works carried out to produce solutions to the problems on the Turkish-Armenian issue and to raise awareness with the subject in the two nationalities is the Interview Booklet.

Peace and Human Rights Competition

A project competition open to young people was organized and it fostered new ideas and solutions to the Turkish and Armenian issue by empowering young people. The best project with an outstanding idea that proposed a project for the development of human rights with a focus on improving the relations between the Armenian community was awarded with a prize of 760 Euros and they were granted seed funding up to 1250 Euros to implement the project.

The winners were announced! The winners of ``the best idea`` in the competition within The Turkish and Armenian Peace Initiative ``Peace In Your Hands!`` setup and produced their project SovorirÖğren. The project SovorirÖğren, which KUSIF supports, leads to enhance the communication between young people of Turkey and Armenia and establish an online sharing ecosystem. In SovorirÖğren, young people both in Turkey and Armenia ask each other questions about each other's lifestyles, cultures, social values and answer these questions; they get to know each other closely. Detailed information can be reached from the links below.

YoungTalks

YoungTalks is an initiative which aims to improve the relations between the Armenian community, the Turkish people and the Armenians in Armenia by researching the underlying reasons of negative attitudes among them and presenting their suggestive approaches through a series of presentations of young MA and PhD students and members of civil society organizations (CSOs) and through a series of discussions with an audience of students, academics and CSOs.

YoungTalks is organized once in three weeks for one year.
At each YoungTalk 2-3 distinguished speakers make a presentation.
Each YoungTalk is composed of the presentations of the speakers and the discussion sessions with the audience.
The audience is composed of approximately 25 people.
Why is YoungTalks significant?

It is necessary to create a medium where various approaches about negative feelings will be presented in order to contribute to improving the Turkish and Armenian relations. It is necessary to create a medium where various approaches about negative feelings will be presented in order to contribute to improving the Turkish and Armenian relations.

1. YoungTalks took place on December 5!

Tatev Hayrapetyan (PhD) from Armenia talked about the possible contribution of oral history projects to the process of resolving the Turkish-Armenian issue and made a presentation of his project, which examines the results of the historical narratives about Muş.

Essex University student (MA) Tuğçe Erçetin talked about the possible contribution of the second and third track diplomacy to the process of resolving the Turkish-Armenian issue and made a presentation of the article on Armenia’s opening policy.

2. YoungTalks took place on March 19!

Tamar Nalcı from Anadolu Kultur Anadolu Kultur, through education, intercultural exchange and oral history research aimed at establishing good relations between Turkey and Armenia population “Speaking to Each Other: Turkey – Armenia Reconciliation Project,” explained the project.

Avasy Review Center from Hazel Cagan Master’s thesis, “The Reflections of the Turkish-Armenian Crisis between 1973-1984 on Turkish Newspapers” gave information about research and Turkish-Armenian an exhibition of dialogue young people from Turkey and Armenia as a solution to the issue suggested organizing.

3. YoungTalks took place on April 14!

Burcu Yıldız, who worked in the field of ethnomusicology at the State Conservatory of Istanbul Technical University and Onur Günay, who worked in the field of anthropology at Princeton University, made the screening of the documentary “Garod”, which they filmed together. Garod is a production that tells about musical traditions and lifestyle in Diaspora.

4. YoungTalks took place on April 30!

Burcu Becermen, the Project Coordinator of the Hrant Dink Foundation, presented the foundation’s project “Beyond Waiting … Stories from Turkey-Armenia Border”. During filming from Armenia and Turkey among young journalists and photographers that ensure that direct contact was made 8 short documentary screening. These documentaries are about the collective work of young journalists and photographers and the multimedia works they have created in order to improve the dialogue between the two countries.

5. YoungTalks 24 Eylül 2014’te gerçekleşti!

Türk-Ermeni Barış Girişimi Projesi Kapsamında Türkiye ve Ermenistan’dan gelen araştırmacıları ağırladığımız seminer dizisi YoungTalks, 24 Eylül Çarşamba günü serinin beşinci etkinliğiyle Anadolu Kültür ve Kültür Üniversitesi Küresel Siyasal Eğilimler Merkezi, GPOT’tan gelen konuşmacıları ağırladı.

Çiğdem Mater (Anadolu Kültür)

“Ermenistan- Türkiye: Tanışmak, Konuşmak, Üretmek”

Duygu Alpan (Kültür Üniversitesi Küresel Siyasal Eğilimler Merkezi, GPOT)

“Türkiye ve Ermenistan: Toplumlar Arası Diyalog Kurmak” başlıklarında söyleşiler gerçekleştirdi.

Etkinliğin ilk bölümünde Çiğdem Mater, Türkiyeli ve Ermenistanlı sinemacılar olarak Ermenistan-Türkiye Sinema Platformu’nun çektiği filmlerden seçkiler sunarak iki ülke toplumu arasında diyalog kurmanın önemine dikkat çekti. Sinemanın barıştırıcı gücüne olan inançla yola çıkan Ermenistan-Türkiye Sinema Platformu, iki ülkeden sinemacıların birlikte film yapmalarını, iki ülke arasındaki sinema alışverişini geliştirmeyi ve ortak üretimleri arttırmayı hedefliyor. Bu amaçla platformun ürettiği filmlerden bazıları şunlardır: Kunduralarımı İstanbul’da Bıraktım, Galata, Kaybolmayın Çocuklar, Güverci Ustaları, Komşular ve Kukla Tiyatrosu. Etkinliğin ikinci yarısında ise GPoT’tan Duygu Alpan, Türkiye-Ermenistan ilişkilerine yönelik yazılı basında çıkan haberleri, önyargılar ve tarafsızlık ilkesine göre inceledikleri projelerinin, “Türk-Ermeni İlişkileri ve Türkiye Medyası’nda Ermeniler (2006-2009)” başlıklı raporunu sundu. Alpan, sunumu sırasında Hürriyet, Sabah, Radikal, Yenişafak ve Zaman gibi ana akım medyanın beş önemli gazetesine konuyla ilgili yapılan içerik analizinin sonuçlarını paylaştı. Bu gazetelerde çıkan haber sayısının, çıkan haberlerin türünün ve haber stilinin incelendiği çalışma, bu habercilik içeriğinde siyasetçilerin ve resmi söylemin rolü hakkında da kapsamlı ve detaylı sonuçlara yer verdi. Her iki sunumun ardından yapılan Soru & Cevap bölümünde, katılımcıların yoğun ilgisi sebebiyle verimli bir tartışma ortamı gerçekleşti.

6. YoungTalks 15 Ekim 2014’te gerçekleşti!

15 Ekim 2014 tarihinde düzenlenen YoungTalks serisinin altıncı etkinliğine Erivan merkezli The Civilitas Foundation’dan Ermenistanlı gazeteci ve sosyal medya uzmanı Sargis Khandanyan katıldı. Ermenistan’da etkin bir demokrası anlayışını yerleştirmeyi hedefleyen The Civilitas Foundation, bu amaçla hem konunun uluslararası barış boyutuna odaklanarak Ermenistan’ın komşu ülkelerle ilişkilerini geliştirmek üzere çalışmalar yürütüyor, hem de eğitim ve medya konuları üzerine yoğunlaşıyor. Vakfının Türliye-Ermenistan uzkaşı ve diyalog sürecine katkılarına açıklık getirmek için konuşmasının ilk bölümünde Türkiye ve Ermenistan toplumlarını birbiriyle tanıştırmak ve barıştımak üzere gerçekleştirdikleri projelerden bahseden Khandanyan, sunumunun devamında Ermenistan medyasının Türkiye-Ermenistan ilişkilerine ve Türkiye’ye dair kullandığı habercilik söylemini irdeledi. Bu söyleme eleştirel şekilde yaklaşan Khandanyan, kendisinin de haber spikerliği yaptığı CivilNetTv adlı televizyon kanalında Türkiye hakkında objektif bir dille habercilik yapma çabalarını dile getirdi. Sunumu takiben gerçekleştirilen soru-cevap bölümündeyse, Türkiye-Ermenistan ilişkilerine dair her iki ülkenin medyasında kullanılan söylemlerin karşılaştırması yapılarak bu dilin uzlaşı sürecine olası etkileri hakkında bir tartışma yapıldı.

7. YoungTalks 30 Ekim 2014’te gerçekleşti!

YoungTalks serisinin yedinci etkinliği 30 Ekim 2014’te gerçekleşti. Serinin bu ayağında Türkiye ve Ermeni toplumlarına dair farklı alanlarda katkı sunan iki uzman ağırlandı. Seminerde öncelikle Türkiye-Ermenistan ilişkilerine ve bunun çok önemli bir parçası olan ifade özgürlüğüne yaratıcı bir bakış açısıyla yaklaşan “Bölgesel Çizgi Roman Maratonu: Çizgi Romanla Sınırları Aşmak” projesinin yaratıcılarından YouthBank International’dan Agata Fortuna’yı dinledik. Fortuna, sunumunda Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve Türkiye’den 60 sanatçının katılarak 24 saat içinde ifade özgürlüğü temalı karikatürlere hayat verdiği projenin detaylarına değinerek sorunlu coğrafyalarda barışı ve iletişimi inşa etmenin alternatif yollarının olduğunu gösterdi. Bu sunumun ardından Türkiye ve Ermeni toplumlarına Bilgi Üniversitesi’nden Araştırma Görevlisi Dr. Ohannes Kılıçdağı’nın konuşmasıyla bu sefer tarihsel açıdan yaklaştık. Kılıçdağı, doktora çalışmasından yararlandığı sunumunda II. Meşrutiyet döneminin siyasal ve toplumsal konjonktüründe Osmanlı Ermenilerinin hem devletle ve diğer topluluklarla ilişkilerine hem de kendi içlerindeki ilişkilere odaklanarak anayasal sisteme geri dönüşle birlikte Osmanlı Ermenileri arasında gelişmekte olan siyasi eğilimler üzerine bilgilendirici bir konuşma yaptı. Bu çalışma, Ermeniler arasında yaygınlaşmış siyasi görüşleri analiz edebilmek adına bahsi geçen dönemde Osmanlı Devleti sınırları içerisinde yayımlanmış Ermenice gazete, bildiri, kitap ve kitapçık gibi yazılı kaynaklardan edinilen veriler üzerine inşa edildi. Bu bulgular neticesinde, yerleşik kanının aksine Osmanlı Ermenileri arasında çok çeşitli siyasi yaklaşımların olduğuna dikkat çeken Kılıçdağı, gittikçe güç kaybeden imparatorlukta Ermenilerin gelecek tasavvurlarına açıklık getirdi.

8. YoungTalks 6 Kasım 2014’te gerçekleşti!

YoungTalks serisinin sekizincisi 6 Kasım 2014 tarihinde düzenlendi. Serinin bu etkinliğinde öncelikle Nor Zartonk’un kurucularından Sayat Tekir “Hrant Dink Sonrasında Ermeniler ve Nor Zartonk” başlıklı bir konuşma yaptı. Sunumunda Türkiyeli bir Ermeni olarak yaşadıklarından yola çıkan Tekir, Türkiye’de Ermeni olmayı, Hrant Dink cinayetinin ardından Ermeni toplumu başta olmak üzere toplumun genelinde görülen dönüşümü ve cinayetin Nor Zartonk’ta yarattığı değişimi anlattı. Sayat Tekir’in ardından Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde doktora çalışmalarına devam eden Didem Seyis, Türkiye tarihi boyunca yazılmış ders kitaplarının karşılaştırmalı analizini yaparak devletin öğrencilerde yaratmayı hedeflediği ulus tasavvurunda etnik ve dini kimlik grupların yerine dair bir sunum yaptı.

9. YoungTalks 19 Kasım 2014’te gerçekleşti!

YoungTalks seminerlerinin dokuzuncusu 19 Kasım 2014 Çarşamba günü Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde doktora çalışmalarını sürdürmekte olan Tuğçe Erçetin’in sunumuyla gerçekleşti. Erçetin, İngiltere’deki Sussex Üniversitesi’nde Türkiye’deki Ermenilerin algısına odaklanarak yaptığı yüksek lisans tez araştırmasını seminer katılımcılarıyla paylaştı. Bu çalışma, temel olarak Türkiye’de yaşayan Ermeni kökenli vatandaşların algıladıkları ve tecrübe ettikleri kültürel, politik ve hukuki sorunları ve buna bağlı olarak yaşadıkları ayrımcılığı ve güvensizliği tespit etmeyi hedefledi. 120 Ermeni vatandaşın internet üzerinden cevaplandırdığı anket sonuçlarına dayanan bu çalışmayla birlikte Erçetin, Türkiyeli Ermenilerin kimliklerine bağlı olarak toplumdan aldıkları reaksiyonlar, Ermeni toplumunun karma evliliklere bakışı, çoğunluğu Müslüman bir ülkede yaşayan Hristiyan bir topluluk olarak aglıları ve deneyimleri dahil olmak üzre Türkiye’deki Ermeni toplumuna dair merak edilen pek çok soruya açıklık getirdi.

10. YoungTalks 26 Kasım 2014’te gerçekleşti!

YoungTalks serisinin onuncu ve son semineri 26 Kasım 2014 tarihinde gerçekleşti. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji bölümünde doktora çalışmalarını sürdüren Özgür Bal  ve Zeynep Baykal Ermeni kimliğine dair yaptıkları akademik araştırmaları sundular. Etkinlikte ilk olarak Özgür Bal “Ev’e Yakın, Ev’den Uzak: Buenos Aires, Oxford, Varto, Armıdan’dan Ermenilerle Karşılaşmalar ve Evi Yeniden Kur(gula)mak” başlıklı bir konuşma yaptı. Bal, sunumu sırasında Ermenilerle farklı coğrafyalarda yaşadığı karşılaşmalarından yararlandığı çalışmasından yararlanarak “ev/yuva” kavramı, Türkiye ve diasporada Ermeni kimliği ve Müslümanlaştırılmış Ermeniler konuları üzerinde durdu. Özgür Bal’ın sunumunun ardından Zeynep Baykal ” İstanbul’da Ermeni Ermeni Kimliğinin İnşaası: Yeşilköy Örneği” başlıklı yüksek lisans çalışmasını katılımcılarla paylaştı. Baykal, konuşmasında İstanbul’da Ermenilerin en yoğun olarak yaşadığı bölgelerden biri olan Yeşilköy’deki Ermenilerin etnik kimlik oluşumu, etnik kimliğin üretiminde etkili olan dinamikler ve bu kimliğin değişken sınırları üzerinde yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Etkinlik, sunumları takip eden toplu soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.