KUSIF, iş dünyası ile diğer toplumsal kurumlar arasında sosyal etki ve doğasındaki konularla ilgili bir anlayış geliştirmeyi amaçlayan sertifika programı sunmaktadır.Program, öğrencilerin eğitim ve uygulama ile sosyal yenilik, topluma katkı ve sosyal etki alanlarında bilgi,becerilerini arttırmak ve liderlik kapasitelerini desteklemek amacı ile tasarlanmıştır.İlgilenen öğrenciler kurumsal sosyal sorumluluk, uluslararası örgütler ve sivil toplum kuruluşları, sosyal etki yaratma ve sosyal etki ölçümlemesi gibi disiplinler arası temalar hakkında çeşitli bilgiler edinebilirler.

CELCP, zorunlu ve geniş kapsamlı seçmeli dersler aracılığıyla öğrencilerini kamu, özel ve kâr amacı gütmeyen sektörlerde kariyerleri için sosyal konulara sorumlu liderler olarak hazırlamayı amaçlamaktadır. Bu programın temel amacı tüm bölümlere ulaşmak ve üniversite içindeki sosyal etkiyi arttırmaktır.

Genel not ortalaması (GPA) 2.00 / 4.00 olan öğrenciler bu programa başvurabilirler. Önerilen dersler arasından 5 dersi (15 kredi) başarıyla tamamlayan öğrenciler, sertifikayı almaya hak kazanmış olurlar. Bu 5 dersin yanı sıra öğrencilere, bazı temel dersler ve KUSIF tarafından onaylanan 6 farklı UNIV 101 semineri önerilir. Ayrıca, yine KUSIF tarafından seçilen SOSC ve ETHR dersleri tavsiye edilir.

Program ve danışman tarafından onaylanan ve seçmeli dersin yerine saydırılabilecek Bağımsız Çalışma ile sertifika programı tamamlanabilir. Erasmus programına katılan öğrenciler, en fazla bir Erasmus dersini sertifika programı için saydırabilirler.

Sertifika almaya hak kazanmak için öğrencinin sertifika programı derslerinin ortalamasının 2.00/4.00 olması gerekmektedir. Bu şartı sağlayamayan öğrenciler, sertifika almaya hak kazanamayacaklardır. Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin sertifikaları, mezuniyetlerinde diploma ile verilecektir.

CELCP hakkında bilgi ve öneri için:

Merve Güney  mguney@ku.edu.tr ile iletişime geçiniz.