MKTG 432/MGMT432: Kurumsal Sorumluluk

Ekonomik, sosyal, çevresel ve ahlaki açılar dahilinde ticari kurumların sorumlulukları.
Paydaş (ör. tüketiciler, çalışanlar, yatırımcılar vb.) bakış açısı ile kurumsal sorumluluğun itibar ve ticari çıktılar üzerindeki etkileri.
Sürdürülebilir ticari sonuçlar için katılımcı iş modelleri ve ortak değer yaklaşımı.

Kredi: 3