MGMT 310: Ortak Çalışmaya Dayalı Proje Yönetimi ile Sosyal Etki Yaratmak:
Deneyimsel Öğrenme

Ders İstanbul’u bir “Kent Laboratuarı” olarak ele alıp öğrencilere sürdürülebilirlik ve sosyal yaratıcılık kavramlarını verdikten sonra, paydaşların işbirliği ile ortak etki yaratabilmesi, proje yönetimi, sosyal değer yaratılması, sosyal etki ölçümlemesi, iş dünyası ve toplumsal kurumlar arasındaki doğal ilişki konularını ders içi ve saha çalışmaları ile teorik ve uygulamalı öğretecektir. Deneyimsel öğrenme laboratuarı oluşturan ders, Koç Üniversitesi öğrencileri, öğretim görevlileri ve sivil toplum örgütlerini sosyal etki yaratmak amaçlı işbirliğine teşvik edici ve yönlendirici bir platform sağlayacaktır. Ders sonunda, öğrenciler sosyal yaratıcılıklarını artırıcı ve kullanmalarına yönelik gerekli bakış açısına ve donanıma sahip olacaklardır. Ayrıca, öğrenciler gerçek ihtiyaçları anlamak, tespit etmek ve bu ihtiyaçları var olan kaynaklar ile eşleştirerek sosyal etki yaratıcı proje oluşturmayı öğreneceklerdir.

Kredi: 3

CELCP Programı zorunlu dersi olan MGMT 310 Ortak Çalışmaya Dayalı Proje Yönetimi ile Sosyal Etki Yaratmak: Deneyimsel Öğrenme dersi Dr. Ayşe Seda Müftügil Yalçın tarafından verilmektedir ve öğrencilerin sivil toplum kurumları, yerel kurumlar ve sosyal girişimciler ile işbirliği yaparak proje geliştirmeleri sağlanmaktadır.

Fotoğraflar