41 sonucun 50-54 kadarı gösteriliyor

Sosyal Etki Eğitimleri

Sivil toplum kuruluşları için sosyal etki eğitimleri 2013 yılı Nisan ayında “Hasta Dernekleri Kapasite Geliştirme Eğitim Programı’nın son ayağı olarak gerçekleştirildi. Hasta haklarıyla ilgili sivil toplum kuruluşlarında faaliyet gösterenlerin daha donanımlı hale gelerek toplumla daha güçlü iletişim kurmasını amaçlayan Koç …